ISSN 2228-1975

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud koolitusel

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud koolituste sarja

„Jumala armu poolt vabastatud“:

luterlik arusaam kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest tänapäeval

viimasel seminaril

Läbiviija: Thomas-Andreas Põder, EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professor ja Tartu Ülikooli religioonifilosoofia lektor

Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised ning usuteaduse ja sellega seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik teised huvilised.

24.10.2017 IV „Loodu pole müügiks“

Taust ja koolituse alusmaterjal: Üleilmne evangeelsete luterlike kirikute osaduskond – Luterlik Maailmaliit (LML) – tähistab reformatsiooni 500. aastapäeva 2015-2017. Reformatsiooni juubeli peateemaks on osaduskonna kontekstis „Jumala armu poolt vabastatud“, mida avavad lähemalt alateemad „Lunastus pole müügiks“, „Inimesed pole müügiks“ ning „Loodu pole müügiks“.

Teemadele on pühendatud esmakordselt 2015. a. suvel ilmunud neli väikest artiklikogumikku, mis sisaldavad laiemale lugejaskonnale suunatud kaastöid kõigist LML piirkondadest.

Koolituse aluseks on teemavihikute eestikeelne tõlge, mis on elektrooniliselt kättesaadav siit

Koolitussarja eesmärk: süvendada teadlikkust reformatsiooni tähendusest ja evangeelsest luterlikust kirikust kui üleilmsest osaduskonnast ning arutleda luterliku viisi üle olla kristlane ja kirik kaasaja ühiskondliku, konfessionaalse-oikumeenilise ja religioosse pluralismi tingimustes.

Koolitustasu ühe päeva eest on 18 EUR

24.10 toimuvale koolituspäevale palume registreeruda hiljemalt 20.10.2017

4. koolituspäevaks (“Loodu pole müügiks”) on ettevalmistusena vaja lugeda raamatust Jumala armu poolt vabastatud (toim. A. Burghardt, EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjandus  14, Tallinn 2016) leheküljed 226-261.

Uued osalejad on väga teretulnud! Neile on soovituseks lugeda samast raamatust kõigepealt lk 13-14, 20-31, 102-108 ja 164-169.

Elektrooniline registreerumine koolitusele

Info: Kerstin.Kask@eelk.ee, tel 5530399

Soovitatud:

English

English