Raamatud

EKD avaldas reformatsiooni juubeli baasteksti õigeksmõistust ja vabadusest

luther2017logoKolm aastat enne reformatsiooni 500 karten für garmin herunterladen. aastapäeva tähistamist avaldas Evangeelne Kirik Saksamaal (EKD) esimest korda reformatsiooni juubeli baasteksti. EKD teksti pealkirjaga „Õigeksmõistmine ja vabadus google maps download iphone. 500 aastat reformatsiooni 2017“ („Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017“) töötas välja EKD nõukogu ad-hoc-komisjon õp prof dr Christoph Markschiesi juhtimisel adobe digital editions 3.0 for free. EKD nõukogu esimees õp dr Nikolaus Schneider tõstis teksti esitlusel Berliinis esile: „Baasteksti eesmärk on reformatsiooniajastu olemuslike teoloogiliste vaadete arutamine aktuaalses kontekstis spotnet filters downloaden. Sest avatud õppetükina on reformatsioon kujundavaks ülesandeks kõikidele põlvkondadele.“

Baastekst rõhutab õigeksmõistuõpetuse tihedat seost reformatoorse vabadusemõistega herunterladen. Prof dr Markschies: „Reformatoorne vabaduse mõistmine teeb kaasaegsetes debattides vabaduse üle selgeks vabaduse möödapääsmatu aktsendi – arusaama, et tõeline vabadus ei tähenda piiranguteta vabaolemist millestki või isegi kõigest, vaid et seda tuleb avada vaba-olemise ja seotud-olemise, vabastatuks-saamise ja enda-teenistusse-võtta-laskmise dialektika kaudu.“ Lutheri reformatoorset avastust avatakse baastekstis viie traditsioonilise sõnastuse abil: üksnes Kristus, üksnes armust, üksnes Sõnas, üksnes Pühakirja põhjal, üksnes usu kaudu libreoffice 5.1 for free. Prof dr Markschies rõhutas: „Klassikalised vormelid võtavad kokku kogemuse, et ristiinimesed tunnevad ennast olevat Jumalast vabaks tunnistatud, vaatamata kõikidele vigadele ja möödalaskmistele, ilma taandamiseta vaid tegudele ja saavutustele.“

Ühise Kristuse pühana näeb EKD 500 classic mahjong free. reformatsiooni juubelit oikumeenilisest perspektiivist. Reformatoorset pärandit tuleb tänapäeval käsitleda armuandide oikumeeniliselt horisondilt kui panust kogu kristlaskonna jaoks, nagu selgitas Nikolaus Schneider: „Me loodame, et sellest baastekstist lähtuvad impulsid reformatsiooni juubeli kujundamiseks ja pidupäeva tähistamiseks, mis puudutab inimesi ja ühendab neid üle konfessioonide ja kirikute piiride.“

EKD-baastekst on saadaval ka internetis (vt siit) horizon zero dawn for free.

Allikas: EKD (Michael Brinkmann)

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English