ISSN 2228-1975
Search

Ilmusid Luterliku Maailmaliidu reformatsiooni juubeli teemaraamatud

Luterlik Maailmaliit andis juunis seoses reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamisega välja neli populaarteaduslikku artiklikogumikku.

Raamatud aitavad eri aspektidest avada reformatsiooni juubeli peateemat „Jumala armu poolt vabastatud“ ning kolme alateemat: „Lunastus pole müügiks“, „Inimesed pole müügiks“ ning „Loodu pole müügiks“.

Artiklid on varustatud küsimustega, aitamaks alustada ja arendada diskussiooni antud teemavaldkonna üle. Kogumikud sisaldavad artikleid Luterliku Maailmaliidu kõigi seitsme piirkonna autoritelt (Kesk- ja Lääne-Euroopa, Kesk-ja Ida-Euroopa, Põhja-Euroopa, Põhja-Ameerika, Ladina-Ameerika, Aafrika ja Aasia) ning Luterliku Maailmaliidu osade partnerkirikute esindajatelt.

Kogumike eesmärgiks on 2017. aasta reformatsiooni juubeli ning samal aastal toimuva Luterliku Maailmaliidu täiskogu eel edendada kirikutes diskussioone ülalnimetatud teemade üle. Raamatuid on soovitatud kasutada ka sisuliste diskussioonide edendamiseks partnerkirikute vahel.

Hetkel on teosed saadaval inglise keeles, 2016. aasta algul ilmuvad tõlked saksa, hispaania ja prantsuse keelde. Raamatud on loetavad ja allalaaditavad ka veebis:

Liberated by God’s Grace.

Salvation – Not for Sale.

Human Beings – Not for Sale.

Creation – Not for Sale.

 

Vaata flaierit siit: Flyer Reformation Booklets.

Soovitatud:

English