ISSN 2228-1975
Search

Luterlik Maailmaliit avaldab rõõmu paavst Franciscuse valimise üle

Luterlik Maailmaliit (LML) tervitas rooma-katoliku kiriku värskelt valitud juhti, paavst Franciscust, väljendades luterliku kirikuosaduse rõõmu katoliiklaste pärast ja kutsudes üles dialoogi jätkumisele luterlastega.

Rooma kardinalide kolleegium valis Argentiina kardinali Jorge Mario Bergoglio paavstiks 13. märtsi õhtul Vatikanis. 76-aastane kirikupea saab esimeseks rooma-katoliiklaste juhiks, kes on pärit lõunapoolkeralt.

„Teid on valitud teenima kirikut ajal, mil luterlaste ja katoliiklaste vahel valitseb kasvav üksteisemõistmine ja ühine tunnistus mitte ainult kohalikul, vaid ka globaalsel tasandil,“ kirjutasid LML-i president piiskop dr Munib A. Younan ja peasekretär õp Martin Junge 14. märtsil kirjas uuele paavstile.

Younan ja Junge väljendasid oma ootusärevust ideede suhtes, mida uus paavst toob oma uude ametisse kaasa rikkast pastoraalsest ja piiskoplikust kogemusest Argentiinas. „Sõjalise diktatuuri, välisvõlast tuleneva majandusliku kollapsi, sotsiaalse vägivalla ja ökoloogilise hävitustöö väljakutsuvad kontekstid on kujundanud Teie elu ja vaimulikutööd sama palju kui rõõmurikas ootus ja sügav usk Jumala inimestesse, kes üheskoos kulgedes tunnistavad Jumala armastuses inimkonna suhtes selliste tõsiasjade keskel,“ kirjutasid nad.

LML juhid märkisid, et üks kõige tähtsamatest sammudest luterlaste ja katoliiklaste dialoogis oli Vatikani ja LML-i poolne “Ühisavalduse õigeksmõistuõpetusest” allakirjutamine 1999. aastal, millega kaasnesid ka pidustused üle maailma. Buenos Airese peapiiskopina osales äsja valitud paavst aktiivselt ühisavalduse allkirjastamise ühisel tähistamisel sealse Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku – LML-i liikmeskiriku – Buenos Airese koguduses. „Meie liikmeskirikud meenutavad rõõmuga Teie aktiivset osalemist“ sellel tähtsal üritusel, rõhutasid Junge ja Younan.

LML-i juhid ütlesid, et paavst Franciscus võtab ameti üle ajal, mil luterlaste ja katoliiklaste vahel valitseb kasvav üksteisemõistmine. Luterlaste ja katoliiklaste ühtsuskomisjon jõuab oma 50. sünnipäevani ja on valmis varsti avaldama dokumenti „Konfliktist ühtekuuluvuseni“ (From Conflict to Communion), mis „kujutab endast tähtsat teetähist“ 2017. aastal tähistatava reformatsiooni 500. aastapäeva ettevalmistamisel, märkisid nad.

„Me palvetame, et see dokument oleks tähenduslik paljudele maailmas, mis nii väga igatseb rahu, õigluse ja lepituse järele,“ ütlesid LML-i esindajad.

Nad kordasid LML-i tänu Vatikani panuse eest oikumeenilisse dialoogi ja palvetasid, et kirikud jätkaksid kokkukasvamist kristlaste tunnistuse kaudu maailmas. „Need, kes ebaõigluse ja vägivalla kontekstis naabri nimel koos palvetavad ja uskudes koos töötavad, on panustanud kasvavasse üksteisemõistmisse ja ühisesse tunnistusse,“ lisasid nad.

„Koos töötamine palvevaimus on meie kiriku nähtava ühtsuse taotluse alus, mis vajab meie pingutusi, aga mis lõpuks on meile antud ainult Jumala armu kaudu,“ kirjutasid LML-i juhid.

Pöördudes uue paavsti poole, ütlesid nad viimaks: „Teie töö olgu kantud selle lootusest, mida Jumal on maailma jaoks valmis pannud ja mis inspireerivad kõikide kristlike kirikute  tunnistust üle kogu maailma.“

266. paavstina järgneb paavst Franciscus Benedictus XVI-le, kes on pärit Saksamaalt ja kes astus tagasi selle aasta veebruaris, olles juhtinud Rooma Katoliku Kirikut alates aastast 2005.

 

Allikas: LML

 

Soovitatud:

English