ISSN 2228-1975
Search

LML peasekretär kutsub liikmeskirikuid osalema juubeliprogrammis 2015-2017

logoLMLLuterliku Maailmaliidu (LML) peasekretär õp Martin Junge kutsus luterliku kirikuosaduse liikmeid üles osalema kolm aastat kestvas reformatsiooni juubeliprogrammis: „Lööge kaasa, sõlmige kontakte ja osalege aktiivselt!“ Programm hõlmab ülemaailmseid ja regionaalseid ettevõtmisi seoses reformatsiooni 500. juubeliga aastal 2017.

Tänavuse reformatsioonipüha puhul kõikidele liikmeskirikutele suunatud kirjas julgustab Junge kirikuid, et nad mõtleksid ühiselt järele reformatsiooni juubeli jaoks valitud teema üle, milleks on: „Vabastatud Jumala armu poolt“. See on ka aastal 2017 Windhukis (Namiibia) aset leidva kaheteistkümnenda LML-i täiskogu motoks.

LML-i nõukogu otsustas paigutada LML-i reformatsiooni juubeliga seotud protsesside ja ürituste raskuskeskme aastatesse 2015 kuni 2017. Võttes orientiiriks juubeli jaoks valitud teema ja selle alateemad, püüavad erinevad ettevõtmised väljendada reformatsiooni ülemaailmset iseloomu ning hoida kirikuid jätkuvas reformiprotsessis. Lisaks peavad üritused olema kujundatud taoliselt, et nad tugevdavad LML-i oikumeenilist vastutust. Reformatsiooni 500. juubel ei tohi teha olematuks seda, mis on aastakümnetega oikumeeniliste suhete vallas kasvanud, vaid peab neid suhteid edasi ehitama.

Reformatsiooni juubeli brošüür esitleb erinevaid ettevõtmisi, milles kirikud osaleda võivad. Teemadena võib nimetada näiteks naiste teedrajavaid panuseid jätkuvasse reformiprotsessi, noorte „reformaatorite“ kaasalöömist reformatsiooni juubeli tähistamisel või hermeneutilisi uurimusi selle kohta, kuidas tõlgendada luterlikust vaatepunktist Pühakirja. Lisaks sisaldab brošüür kaarti, millele on märgitud reformatsiooni ülemaailmse mõju otsustavad teetähised alates aastast 1517. Brošüür on hetkel vaid ingliskeelne, uue aasta alguses tõlgitakse see ka teistesse LML-i töökeeltesse.

Ka kutsub Martin Junge LML-i liikmeskirikuid üles mõtlema, kuidas nad saaksid kasutada reformatsiooni 500. juubeli logo, viidates logo kasutamise jaoks koostatud selgitustele LML-i kodulehel.

 

Allikas: Luterlik Maailmaliit

Vt ka Anne Burghardt, Luterliku reformatsiooni 500. aastapäev ja Luterlik Maailmaliit (K&T nr 80/ 21.06.2013).

Soovitatud:

English