ISSN 2228-1975
Search

Paavst Franciscus katoliiklaste ja luterlaste ühispalvuse pärast traditsionalistide kriitikatulva all

Paavst Franciscus on viimasel ajal sattunud traditsionalistlike katoliiklaste kriitikatulva alla. Viimased heidavad kristlaste ühtsust soodustada soovivale kirikupeale ette liigsete möönduste tegemist protestantidele, iseäranis luterlastele.

Traditsionalistid on nördinud selles, mida nad nimetavad „ennekuulmatuks avatuseks […] luterluse suhtes” – alates Vatikani tõenäolisest toetusest Rooma ühe väljaku nimetamisele Martin Lutheri järgi kuni paavsti möödunud aastaste kommentaarideni, mis olid tõlgendatavad valmisolekuna lubada luterlastel võtta osa rooma-katoliku armulauast.

Mure ja viha näisid jõudvat haripunkti eelmisel nädalal, kui katoliku kiriku ja Luterliku Maailmaliidu tippametnikud saatsid välja ühise pressiteate, mis informeeris ühiselt koostatud palveteenistuse korrast, mis on mõeldud kasutamiseks reformatsiooni 500. aastapäeva tähistavatel teenistustel.

2017. aastal täitub 500 aastat luterliku reformatsiooni algusest, milleks peetakse Martin Lutheri 95 teesi naelutamist Wittenbergi lossikiriku uksele. Teesid olid peaasjalikult suunatud tollal rooma-katoliku kiriku poolt viljeldud indulgentside müügi vastu. Reformatsioon tõi endaga kaasa läänekiriku lõhenemise.

Rorate Caeli, traditsionalistide blogi, mis avaldab sageli karmi kriitikat paavst Franciscuse aadressil, kirjutab, et ühise palveteenistuse korras domineerivat „protestantlik materjal” ja „ühekülgne reformatsiooni kiitus” ning arvesse polevat võetud katoliku kiriku ajaloo, teoloogia ja pärimuse elemente.

„Palveteenistuse korras ülistatakse korduvalt reformatsiooni ja Martin Lutherit, samas kui vastureformatsioonist ning 16. saj paavstidest ja pühakutest minnakse vaikides mööda,” kirjutab blogi. „Peamine rõhk on sellel, mis väidetavalt katoliiklasi ja luterlasi ühendab, samal ajal kui sellele, mis meid „lahutab“ – õpetustele, mille nimel kannatas, võitles ja suri loendamatu hulk katoliiklikke märtreid ja usutunnistajaid – ei pöörata mingit tähelepanu.”

Rorate Caeli on platvorm, mille taga seisvad traditsionalistid loodavad ladinakeelse missa taastamist ning vastanduvad selgelt Vatikani II kirikukogu reformidele, mille hulka kuuluvad mh mitmed jumalateenistusliku elu reformid, sh missakorra pidamine emakeeles. Ühes hiljutises Twitteri säutsus kurtis Rorate Caeli, et kaasaegsetele paavstidele „meeldib rohkem käia mošeedes ja sünagoogides”, mitte aga osaleda traditsioonilisel ladinakeelsel missal.

 

The Guardian’i artikli Pope Francis draws criticism over Protestant concessions” põhjal.

Soovitatud:

English