ISSN 2228-1975
Search

Mida tähendab luterlik identiteet täna? Noored otsivad vastuseid

LML noored1
“Young Reformers Network” juhtgrupp (Foto: luther2017.de)

Luther2017: Mis on Young Reformers Network’i eesmärgid?

Richter: Me kutsusime ellu ülemaailmse võrgustiku, mis ühendab noori luterlasi, kes soovivad mõelda reformatsiooni küsimuste üle täna ning töötada ise valitud teemade kallal. Võrgustik toimiks peaasjalikult internetis, poolajal ehk augustis 2015 toimub kohtumine Wittenbergis. Me soovime noori inimesi ülemaailmsest luterlikust osadusest üksteisega ühendada, et nad selle üle arutleks, mida tähendab 21. sajandi erinevates kultuurides ja regioonides luterlik indentiteet.    

Millised teemad seisavad tähelepanu keskpunktis?

Richter: Teemad määravad noored ise. Praeguseks on aga juba kolm raskuspunkti, mida noored esindajad tõstatasid LML-i täiskogul 2010 Stuttgartis ja mis peaksid käsitletud saama ka võrgustikus: jätkusuutlikkus ja kliimaõiglus, sooline õiglus ning noorte osalus.

Septembri lõpul 2013 kohtus juhtgrupp Wittenbergis. Milliseid tegevusi otsustati ette võtta?

LML noored2
Foto: luther2017.de

Richter: Rahvusvahelisse juhtgruppi kuuluvad seitse noort, kes on pärit LML-i seitsmest maailmaregioonist, Aafrikast, Aasiast, Ladina-Ameerikast ja Kariibidelt, Põhja-Ameerikast, Kesk-Euroopast, Ida-Euroopast ja Põhja-Euroopast. Nemad planeerivad ja juhivad projekti. Nad mõtlesid üheskoos järele ja otsustasid, kuidas nad sooviksid programmi kujundada. Meie moto „Vabastatud Jumala armastuse läbi – muutmaks maailma“ („Freed by God’s love – to change the world) toetub juhtmõttele, millega me LML-is liigume aasta 2017 poole, „Vabastatud Jumala armust“.

Kas võrgustiku tuumteemade kohta on juba mõtteid?

Richter: Aprilliks peaksid igast LML-li kuuluvast 142-st liikmeskirikust olema nimetatud kaks esindajat, üks noor naine ja noor mees. Seejärel toimub online-protsess, mis käsitleb küsimust, kuidas näeb tänapäeval välja luterlik identiteet. Sellest saab omamoodi online-katekismus, edendades dialoogi, ka videote ja internetidiskussioonide kaudu. Me kujutame ette, et näiteks keegi Magdeburgist esitab küsimuse, mida täna tähendab selline mõiste nagu „arm“. Ja saab seepeale vastuseid Singapurist, Namiibiast või Argentiinast.

Selle arutelu tulemused peaksid siis olema kokku võetud oktoobriks 2014.

Richter: Jah, teise sammuna sõelume me sellest teoloogilisest arutelust välja teemad, mis näivad eriti tungivad. Alguses mõtlesime me kolmele raskuspunktile, aga neid võib tulla kuni kümme. Reformatsioonipäeval peaks toimuma siis esimene kõikide esindajate online-konverents – globaalne virtuaalne kohtumine. Seal käsitletakse teemasid töögruppides.  

Miks võib reformatsiooni meenutamine just noortele kasulik olla?

Richter: Kui me meenutame reformatsiooni, on oluline, et me oleme teadlikud juurtest. Saksamaal mõeldakse seejuures esmalt Lutherile Wittenbergis. Aga paljude meie liikmeskirikute jaoks maailmas asuvad juured kuskil mujal – näiteks misjonikirikute juures, kes seal esimesena usu inimeste juurde tõid. Leida tuleb uus definitsioon, mida luterlik kirik täna maailmas tähendab. Muidugi tahavad luterlased kogu maailmast reformatsioonipaiku Wittenbergis ja mujal näha – on ajalugu, aga on ka aktuaalne situatsioon. Pinge traditsiooni ja postmodernse elu vahel saab olema üks oluline teema. Me vaatame minevikku, et saada uusi võimalusi ja impulsse tuleviku jaoks. Pilk on suunatud ettepoole, toimuma ei saa ajalootund.  

Euroopas on kirikud pigem vanad kui noored. Teistes luterlikes maailmaregioonides näeb see täiesti teistmoodi välja – mida võib vana kontinent siin õppida?

Richter: Me loodame sellest õppeprotsessist, et selline kohtumine ja võrgustumine avab palju uusi perspektiive usule täna, ja et Euroopasse tuleb vaimustuselaine tagasi. Maailmas on palju väikseid kirikuid, mis on väga noored. Kolumbias on meil LML-i liikmeskirik, kus enam kui kaks kolmandikku inimestest on nooremad kui 30 aastat. Noored võtavad seal väga kiiresti vastutuse – sellega oleme me juba teema noorte osalus juures.   

Plaanitud on õppe- ja praktikakogemused reformatsiooni-projektide näol igas kodukirikus. Kuidas võiks see välja näha?

Richter: Kümnest teemast peavad augustis 2015 Wittenbergis saama arendatud projektiideed. Võibolla tahab keegi arendada noorteliturgiat, mida võiks ka teistes LML-i regioonides kasutada. Me mõtleme ka teemale „Noored naised ja kirik“. Meetod on tähtis: omaenda kontekstis töötada, samal ajal olla aga võrgustikus ja hoida sellega globaalset perspektiivi. Noored ei peaks aga vaid projekte tegema, vaid ka seejärel võrgustikus seotuks jääma. Näiteks teemade kliimaõiglus, jätkusuutlikkus ja tarbimiskäitumine. Kui siin leiduks viis esindajat viiest erinevast riigist, kes koos edasi töötada ja õppida sooviksid, oleks see imetore.

Võrgustik peaks loomulikult ka reformatsioonijuubeli aastal kohal olema. Kus ja kuidas?

Richter: LML-ina oleme me otsustanud tähtpäeva pidada polütsentriliselt – mitte ainult ühes paigas, vaid igal pool maailmas. Ka Saksamaal, aga ka teistes liikmeskirikutes. Võrgustiku tulemused saavad olema väga nähtaval Namiibias, kus aastal 2017 toimub LML-i täiskogu. Me loodame ka, et me osaleme ka suurel reformatsiooni-maailmanäitusel Wittenbergis.

Allikas: www.luther2017.de

Soovitatud:

English