ISSN 2228-1975
Search

Luterlaste ja roomakatoliiklaste dialoog ristimise ja ühtsuse üle jätkub

Komisjoni liikmed ühispildil, foto: PCPCU/LML
Komisjoni liikmed ühispildil, foto: PCPCU/LML

Luterlike ja roomakatoliku kirikute esindajad jätkasid kohtumisel, mis toimus 20. juulist 28. juulini Bose kloostris Itaalias, dialoogi selle üle, millist laadi ühtsus võiks välja kasvada ühisest kristlikust ristimise sakramendi mõistmisest.

Luterlaste ja roomakatoliiklaste ühtsuse komisjon on juba alates 1967. aastast tähtsaim ülemaailmne foorum luterlastest ja roomakatoliiklastest kristlaste dialoogi jaoks. Kohtumine Bose kloostris oli teine õppeprotsessi raames, mille keskmes on ristimise ja mõlema kristliku traditsiooni ühtsuse suurendamise teemad.

Luterlik Maailmaliit (LML) ja Kristlaste Ühtsuse Edendamise Paavstlik Nõukogu (PCPCU) organiseerivad komisjoni kohtumisi.

Värskeim komisjoni kohtumine toetus komisjoniliikmete lühikestele tööettekannetele. Komisjoni kaaseesistujad on luterlikul poolel piiskop emeritus Eero Huovinen Helsingist ja katoliiklikul poolel piiskop William Kenney Birminghamist; viimane võttis kohtumisest esmakordselt osa selles rollis.

Teemaga „Ristimine ja kasvav kirikuühtsus“ alustati 2009. aastal ja see on viies teema, millega komisjon tegeleb. Teemaga seotud õppeprotsess katkestati vahepeal, et komisjon saaks avaldada dokumendi „Konfliktist osaduseni“, mis jutustab reformatsiooni ajalugu mõlema traditsiooni vaatevinklist. 2013. aastal avaldatud dokument peab toetama mõlemat traditsiooni nende refleksioonides reformatsiooni 500. juubeli ning komisjoni 50-aastase toimimise üle; mõlemat juubelit tähistatakse 2017. aastal.

„Praegune ristimisega seotud dialoogiprotsess käsitleb väga teadlikult luterlike ja katoliiklike usklike ühist ajalugu, aga ka seda, mis on juhtunud juba peaaegu 50 aasta vastastikkuse teoloogilise arutelu käigus,“ ütles õpetaja dr Kaisamari Hintikka, LML-i assisteeriv peasekretär oikumeeniliste suhete alal ning Teoloogia ja avaliku tunnistuse osakonna direktor.

Kohtumispaik ise, Bose klooster Torino lähedal, võib vaadata tagasi oikumeenilise liikumise ja ühtsuse poole püüdlemise pikale ajaloole. Osavõtjad võisid Hintikka sõnul osa saada kloostrikoguduse palveelust ja kogeda toetust oma tööle. Komisjon töötab „heas ja viljakas“ õhkkonnas. Ilma teoloogilise dialoogita luterlike ja katoliiklike osalejate vahel, mille tulemuseks on ju olnud ka „Õigeksmõistuõpetuse ühisdeklaratsioon“ – oikumeenilise liikumise teetähis –, poleks see olnud võimalik.

Allikas: LML

 

 

 

Soovitatud:

English