ISSN 2228-1975
Search

Ameerika Ühendriikide luterlaste ja katoliiklaste „Teeliste deklaratsiooniga“ kinnitatakse ühisosa

Foto: worldreligionnews.com
Foto: worldreligionnews.com

Mis on „Teeliste deklaratsioon: kirik, amet ja euharistia“?

See on unikaalne oikumeeniline tekst, mis toetub 50 aastat väldanud luterlaste ja katoliiklaste dialoogile ning on ettevalmistuseks reformatsiooni 500. aastapäevale 2017. aastal. Dokumendi põhilisteks allikateks on Luterliku Maailmaliidu ja Roomakatoliku Kiriku vahelised kõnelused – nn ülemaailmsed dialoogid. Kuid ülemaailmsed ja kohalikud kõnelused, sh luterlaste ja katoliiklastse kõnelused Ameerika Ühendriikides, toetavad teineteist. Seda võis näha ka siis, kui koostati Luterliku Maailmaliidu ja Roomakatoliku Kiriku „Ühisavaldus õigeksmõistuõpetusest“  (1997).

Mida deklaratsioon ütleb?

Deklaratsiooni tuuma moodustab nõustumiste esitus ehk „Ühisarusaamade avaldus. See koondab senistest dialoogidest 32 üksmeelt väljendavat väidet kiriku, teenimise ja euharistia kohta. Neis punktides on katoliiklased ja luterlased juba öelnud, et nende vahel kirikut lõhestavaid erinevusi ei ole. Seejärel toimub nende ühisarusaamade lähem avamine ja selgitamine. Lõpuks tuvastatakse pigem visandlikult mõned „järelejäänud erinevused“ – see osa ei taotle olla ammendav, kuid soovitab mõningaid edasiliikumise viise.

Mida deklaratsioon loodab teha?

Näidates kui kaugele on luterlased ja katoliiklased koos jõudnud nende kolme otsustava teema osas, osutab deklaratsioon ulatuslikule ühisosale, millest ei peaks enam taanduma, ning annab need nõustumised ehk ühisarusaamad kirikutele, et neid ühises elus arvestada ja vastu võtta. Nõnda innustab dokument jätkuvalt töötama nähtava kristliku ühtsuse poole, mis on Kristuse palve.

Millises seisus on see deklaratsioon meie kirikute jaoks praegu?

2015. aasta oktoobris kinnitas „Ühisarusaamade avalduse“ ühehäälselt Evangeelse Luterliku Kiriku Ameerikas (ELCA) piiskoppide konverents. Kiriku nõukogul paluti „Ühisarusaamade avalduse“ toetada ning esitada deklaratsioon arutluseks 2016. aasta ELCA üldkiriklikule täiskogule. Tekst on saadetud ka Luterlikule Maailmaliidule.

Oktoobris kinnitas 32 ühisarusaama ka USA katoliiklike piiskoppide konverentsi oikumeeniliste ja religioonivaheliste suhete komisjon. „Teeliste deklaratsiooni“ edastati kardinal Kurt Kochile, kristliku ühtsuse edendamise paavstliku nõukogu presidendile, edasiseks arutluseks ja kasutamiseks.

 

„Teeliste avaldus: kirik, amet ja euharistia“ (120 lk) on allalaaditav siin. „Ühisarusaamade avalduse“ leiab lehekülgedelt 16-21.

Ametlik kokkuvõte (2 lk) on allalaaditav siin.

 

Allikas: ELCA

 

Evangeelne Luterlik Kirik Ameerikas (Evangelical Lutheran Church in America) on suurim luterlik kirik Ameerika Ühendriikides (ca 4 miljonit liiget ja 10 000 kogudust). Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul on partnersuhted Delaware-Maryland sinodiga.

Soovitatud:

English