ISSN 2228-1975
Search

Wittenbergis kogunes ülemaailmne luterlike kirikute noortevõrgustik

logoLML22. augustist kuni 4. septembrini leidis Saksamaal Wittenbergis aset Luterliku Maailmaliidu (LML) poolt korraldatud ülemaailmne luterlike kirikunoorte võrgustiku Global Young Reformers Network kokkutulek. Nimetatud võrgustik kutsuti ellu reformatsiooni 500. aastapäeva puhul ning Wittenbergis toimunud kokkutulekul oli esindatud ligi 100 LML-i luterlikku kirikut ühtekokku 140 osavõtjaga.

Kokkutuleku üheks eesmärgiks oli tutvuda luterliku reformatsiooni üleilmse dimensiooniga, kohtuda teistes piirkondades elavate luterlike kirikute noortega, mõtiskleda reformatsiooni tähenduse ja rolli üle.

Teiseks oluliseks eesmärgiks oli „Wittenbergi töötoa“ nime all kavandada projekte, mida kokkutulekul osalenud noored lähiaastail oma kodukirikutes teostavad. Projekte kavandades lähtuti Luterliku Maailmaliidu poolt välja pakutud reformatsioonijuubeli teemadest (peateema: „Jumala armu poolt vabastatud“, alateemad: „Lunastus pole müügiks“, „Inimesed pole müügiks“, „Loodu pole müügiks“).

Alateema „Lunastus pole müügiks“ egiidi all kavandati mitmeid teoloogilise rõhuasetusega projekte; „Inimesed pole müügiks“ alateema raames planeeriti töötuse, põgenike abistamise ja inimõigustega seonduvaid projekte. Guatemala luterliku kiriku noorte poolt kavandatud projekti eesmärgiks on näiteks aidata kaasa kodusõja tagajärjel lõhenenud ühiskonna eri gruppide lepitamisele ning vastastikusele andestamisele. Teema „Loodu pole müügiks“ raames keskenduti keskkonnakaitsele; mitmete kirikute noored olid huvitatud Wittenbergi Lutheriaia idee rakendamisest oma kohalikus kontekstis (Wittenbergis rajatavasse Lutheriaeda istutatakse 2017. aastaks kokku 500 puud. Praeguseks on istutatud peaaegu 300 puud, mitmed neist oikumeeniliste partnerite poolt).

Kavandatud projektid viiakse ellu 2017. aastaks (k.a.) ning läbiviidud projekte tutvustatakse Luterliku Maailmaliidu täiskogul, mis toimub 2017. aasta mais Namiibias. Noortevõrgustiku kokkutulek lõppes piduliku jumalateenistusgea Wittenbergi Linnakirikus. EELK-d esindas Wittenbergi kokkutulekul EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse tegevjuht Triin Salmu.

Kokkutuleku raames tutvustati osavõtjatele ka Ungari Evanegelse Luterliku Kiriku eestvedamisel valmivat animafilmi Martin Lutheri elust. Esimene episood (saksa keeles) on vaadatav siit.

Vt ka Global Young Reformers Network.

Soovitatud:

English