ISSN 2228-1975
Search

VAATA: Tübingeni ülikooli loengusari Martin Lutheri tähendusest tänapäeval

Tübingeni ülikool, kus tegutsevad ühed maailma tähtsaimad katoliku ja evangeelse teoloogia teaduskonnad, korraldas 2016/2017 talvesemestril kõigile fakulteetidele suunatud loengusarja Martin Lutheri tähendusest tänapäeval. Loengud on huvilistele internetis vabavalt ligipääsetavad ja on ilmunud ka raamatuna.

1. Christoph Schwöbel, Sola scriptura – Kirja printsiip ja Kirja kasutamine

2. Friedrich Hermanni, Sola fide. Lutheri õpetus mittevabast tahtest

3. Friederike Nüssel, Sola gratia – armutus konkurentsiühiskonnas?

4. Walter Sparn, Solus Christus kui reformatoorse kristluse kaanon

5. Eilert Herms, Lutheri “eetika” – tema arusaam kristlikust elust

6. Ulrich Heckel, Ristimine ja usk Lutheri juures

7. Volker Leppin, Kõigi usklike preesterlus

8. Jürgen Kampmann, Reformatoorse kirikukorralduse taotlused ja mõõdupuud

9. Johannes Schilling, Luther, muusika ja jumalateenistus

10. Reiner Preul, Seadus ja evangeelium jutluses

11. Albrecht Geck, Protestantlus ja pildid

12. Friedrich Schweitzer, Reformatsioon kui haridusliikumine

13. Wilfried Härle, Lutheri arusaam valitsemisest ja demokraatlikust õigusriigist

14. Elisabeth Gräb-Schmidt, Õigus ja vabadus institutsioonides perekonna ja abielu näitel

15. Bernd Jochen Hilberath, Martin Luther – katoolne teoloog ja kiriku õpetaja

16. Christoph Markschies, Ristiinimese vabadusest – reformatsioon ja valgustus

17. Thomas Kaufmann, Lutheri Kristus ning teised religioonid ja konfessioonid

 

 

 

Soovitatud:

English