ISSN 2228-1975
Search

Mis on luterlik?

lutherischKäesoleval nädalal avaldas Saksamaa Ühinenud Evangeelne Luterlik Kirik (VELKD) uues töödeldud väljaandes brošüüri Was ist lutherisch? Wissenswertes für Interessierte – „Mis on luterlik? Teadmisväärivat huvilistele“. 65- leheküljeline lugejasõbraliku formaadi ja kujundusega raamatuke on suunatud teoloogiahuviliste laiale ringile ja eriti neile ilmikliikmetele, kes on valitud osalema kiriku juhtorganite töös olgu koguduse, regionaal- või üldkirikliku tasandil.

Väljaanne visandab esmalt evangeelse luterliku kiriku teket ja  ajalugu. Mahukaim osa käsitleb õpetuse ja kogudusliku praktika teemasid: evangeelium, vaim ja kirjatäht, luterlikud usutunnistused, õigeksmõist üksnes usust, rõõmus vahetus, simul iustus et peccator (ühtaegu õige ja patune), Jumala kaks valitsusviisi, pühakiri, kirik kui „Sõna loodu“, jumalateenistus kui dialoog, nähtav sõna: sakramendid, ristimine, armulaud. Ka esitletakse arusaamist oikumeeniast ning antakse ülevaade kiriku ülesehitusest. Tekst lõpeb allikate ja soovitusliku kirjanduse loeteluga.   

Saatesõna pärineb VELKD juhtiva piiskopi Gerhard Ulrichi sulest, kes on ühtlasi Põhja-Saksamaa luterliku kiriku – Eesti luterliku kiriku partnerkiriku – juhtivaks piiskopiks. Kas väikeses raamatukses on võimalik sõnastada luterlikule usule eripärast ja siduvat? Ulrich selgitab sissejuhatuses, miks tema vastus sellele on „jah“.

VELKD raamatuke „Mis on luterlik?“ on saanud hea vastukaja osaliseks ning huvi selle vastu on olnud väga suur. Seda kinnitab ka äsjailmunud 4. väljaanne.

Brošüüri on võimalik tellida trükitud kujul, kuid laadida tasuta alla ka siit.

Soovitatud:

English