ISSN 2228-1975
Search

Tallinn valiti Euroopa reformatsioonilinnaks

Logo_Reformationsstadt_CMYK

Tallinn valiti Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) projekti „Euroopa reformatsioonilinnad“ 46. liikmeks.

2013. alanud projekt toetab Euroopa kirikute ja linnade koostööd reformatsiooni  500. aastapäeva tähistamisel. Eesmärgiks on elavdada kunsti, kultuuri ja vaimsuse koosmõju, edendada reformatsioonilinnades turismi ning kohtumist reformatsioonipärandi ajalooliste ja kaasaegsete vormidega. Osalevad linnad saavad EKOE-lt tiitli „Euroopa reformatsioonilinn“  koos ametliku logo kasutamise õigusega, samuti võimaluse kõigi tegevuste ühiseks üle-euroopaliseks esitlemiseks.

EKOE on 2015. aasta lõpus andnud Euroopa reformatsioonilinna tiitli veel seitsmele linnale: Tallinn, Český Tĕšín Tšehhis, St. Andrews Šotimaal, La Rochelle Prantsusmaal, Bern Šveitsis ning Bernburg ja Zwickau Saksamaal. Tallinn on esimene linn Baltikumis, mis on saanud Euroopa reformatsioonilinna tiitli.

Reformatsioon jõudis Tallinnasse, toonasesse Revalisse juba 1523. aastal ning seetõttu on Tallinna koht reformatsioonis märkimisväärne. Revalis ei piirdunud reformatsioon kiriku uuendamise ja religioosse uuenemisega, vaid mõjutas kõiki ühiskonnagruppe. Algatus reformeerida ja kujundada kirikut ning kohalikku elu 1520. aastatel tuli linnaraelt, seega oli reformatsioon Revalis algusest peale seotud linna ja ühiskonda valitsevate gruppidega. Revalil oli kandev roll reformatsiooni õhutamises kogu Liivimaal.

Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamiseks värskendatakse Tallinna vaimset ja kultuurilist pärandit reformatsiooniajast ning see toimub Tallinna linnavalitsuse ning EELK koostöös. Just linnavalitsuse ning kohaliku evangeelse kiriku koostöö on oluline eeldus Euroopa reformatsioonilinna tiitli saamiseks.

Euroopa reformatsioonilinnade projekti kohta saab rohkem infot kodulehelt „Euroopa reformatsioonilinnad“ (www.reformation-cities.eu). Euroopa reformatsioonilinnade kaardile on lisatud ka Tallinn. Reformatsioonilinnade kodulehelt saab infot nii linnade kui ka linnas toimuvate reformatsiooni tähistamisega seotud sündmuste kohta.

Euroopa reformatsioonilinna tiitli säilitavad linnad ka peale 2017. aastat.

 

Allikas: EKOE

Vt ka

Soovitatud:

English