ISSN 2228-1975
Search

Luterlik Maailmaliit: reformatsioonijuubel avatud kõikidele inimestele

lwf new logoPeasekretär Junge rõhutab globaalse ja oikumeenilise mõõtme olulisust.

Luterlik Maailmaliit (LML) soovib juuni keskel toimuval nõukogu istungil tõsta esile reformatsioonijuubeli globaalset mõõdet. Martin Lutheri juures alguse saanud reformatsioon on arenenud „maailmakodanikuks“, ütles Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge Evangeelsele Pressiteenistusele (epd). Luterlasi on praeguseks enam kui 72 miljonit ja neid leidub kõikides maailmajagudes.

LML-i juhtorgan, mis koosneb 48-st maailma eri regioonidest pärit liikmest, soovib 12.-17. juunil Indoneesias Medanis toimuval kokkusaamisel paika panna reformatsiooni 500. aasta juubeli edasised programmilised raskuspunktid. Peasekretär meenutas juba otsustatud ettevõtmisi nagu nt koostöös Saksamaa Evangeelse Kirikuga korraldatav reformatsiooni maailmanäitus Wittenbergis (2017).

Tšiili teoloog Junge rõhutas, et tugevdada tuleb reformatsioonijuubeli oikumeenilist mõõdet. Tegemist ei olevat ainult luterlaste tähtpäevaga, vaid see olevat avatud kõikidele kristlastele ja inimestele. Lisaks väljendas Junge ootust, et juubel oleks suunatud „olevikule ja tulevikule“. Luterlased ei tohiks kinnistuda ajaloolisesse tagasivaatesse. Pigem peaksid nad selgitama, „mida reformatsioonijuubel meie kiriku jaoks täna ja homme tähendab“.

Ka soovib LML-i nõukogu astuda välja intensiivsema dialoogi eest teiste religioonidega. Indoneesias tekib ikka ja jälle religioosselt mõjutatud pingeid. Umbes 87 protsenti enam kui 238 miljonist indoneeslasest on moslemid, umbes 10 protsenti saareriigi elanikest on aga kristlased, sh 6 miljonit luterlast.

LML-i nõukogu – organ, mis juhib luterlike kirikute maailmaosadust assambleede vahelisel ajal – kohtub Indoneesias juhtmõtte all „Otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde“ (Ps 1:3). Päevakorras on LML-i presidendi piiskop dr Munib A. Younani ja peasekretär Junge sõnavõtud ja aruanded, religioonidevahelise dialoogi teemapaneel ning programmiline töö 2017. aasta LML-i XII assamblee ja reformatsioonijuubeli ettevalmistamiseks.

Eestist osaleb kohtumisel EELK välissuhete referent ja Luterliku Maailmaliidu nõukogu nõunik Kadri Põder. LML-i keskuse töötajana osaleb kohtumisel ka LML-i oikumeeniliste suhete sekretär Anne Burghardt.

 

Allikas: Evangeelne Pressiteenistus (epd), Luterlik Maailmaliit

 

 

Soovitatud:

English