ISSN 2228-1975
Search

Uppsalas toimus üleilmne luterlikku identiteeti käsitlev tippkonverents

uppsala28.-10. oktoobrini toimus Rootsis Uppsalas suur üleilmne teaduskonverents „Meenutades minevikku – elades tulevikku. Luterlik traditsioon muutumises“.

Konverentsi eesmärgiks oli tutvustada viimase aja uurimistulemusi 16. saj reformatsioonist välja kasvanud teoloogiate, iseäranis luterliku teoloogia ja usu rolli kohta möödanikus ja tänapäeval. Konverentsi korraldajaks olid Rootsi Kiriku teadustöö osakond ja Uppsala ülikooli usuteaduskond.

Esimese peaettekande teemal „Tõotus ja usaldus. Luterlik identiteet multikultuurses ühiskonnas“ pidas Tübingeni ülikooli süstemaatilise teoloogia prof. Christoph Schwöbel  Saksamaalt. Peaettekanded olid veel Kopenhaageni ülikooli süstemaatilise teoloogia professor Niels Henrik Gregersenilt ning Gettysburgi Teoloogilise Seminari reformatsiooniloo professorilt ja Lutheri-uuringute instituudi direktorilt Kirsi Stjernalt. Viimase peaettekande pidas Chicago Luterliku Teoloogiakooli süstemaatilise teoloogia professor ja Brasiila São Leopoldo ülikooli Lutheri-uurimise õppetooli professor Vítor Westhelle teemal „Luterlik planeet: väljakutsed ja tõoetused luterlikule globaalsele identiteedile keset poliitikat ja majandust“.

Konverentsi arvukad mitmes paralleelsessionis toimunud ettekanded ja diskussioonid koondusid järgmiste teemade ümber: 1) luterlik teoloogia ja eetika postkristlikus ühiskonnas; 2) Piibel luterlikus traditsioonis; 3) luterlik identiteet globaalses maailmas; 4) reformatsioon kui oleviku tõlgendamise mudel; 5) luterlik teoloogia ja poliitika; 6) lunastus, lepitus ja andestus; 7) luterlik traditsioon ja tolerants; 8) luterlik traditsioon ja soolisus. Igal teemal peeti mitu ettekannet, avamaks erinevaid perspektiive nende käsitlemisel.

Konverentsil olid kogunenud üle paarisaja tunnustatud tippspetsialisti ja akadeemilise järelkasvu esindaja. Osavõtjaid ja ettekandjaid oli kõikjalt maailmast, k.a. Lõuna-Aafrikast, Brasiiliast, Austraaliast, Indoneesiast. Arvukaimalt olid esindatud Skandinaavia maad ja Põhja-Ameerika.

Vt. ingliskeelset konverentsiprogrammi siit.

 

Soovitatud:

English