ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu peasekretäri visiit Venemaale keskendus kiriku missioonile tänapäeval

LWF Logo Tagline Stand ENLuterliku Maailmaliidu (LML) peasekretär pastor Martin Junge hoiatas, et kirik ei peaks  21. sajandi kiirelt muutuva ja keerulise reaalsusega silmitsi seistes maailmast ära pöörduma.

Kõneledes Venemaa Evangeelse Luterliku Kiriku (VELK) Kirikukogu avamisel Peterburi lähistel, kutsus Junge kirikukogusaadikuid üles mitte keskenduma ainult kiriku elushoidmisele.

„Jeesuses Kristuses saab selgeks, et Jumal soovib kohtuda inimestega seal, kus nad on, nende igapäevaelu kontekstis, nende rõõmudes ja muredes, vasturääkivustes, sõltuvuses armastusest ja andestusest, lootusest ja rahust,“ ütles Junge kohtumisel VELK vaimulike ja töötegijatega Novosaratovka Usuteaduslikus Seminaris.

Kirikul ei saa olla muud eesmärki kui osalemine Jumala armastuse ja maailma eest hoolitsemise misjonis. Seepärast ei ole kirik eesmärk iseeneses, mis peaks keskenduma iseenda kindluse tagamisele, hoiatas ta.

„Kuidas saab olla, et kirik tahab ikka ja jälle maailmast ära pöörduda? Kui Jumal on nõnda maailma armastanud, siis millest tuleneb see sageli nii sügav põlgus ja vastumeelsus maailma suhtes, mida me kohtame kiriku seisukohavõttudes ja hoiakutes?“

Kirik, mis osaleb Jumala misjonis, ei saa pöörata selga tänapäeva keerulistele küsimustele, vaid peab nendega silmitsi seisma, väljendades seeläbi Jumala halastavat ja armastavat armastust, kinnitas Junge.

LML-i peasekretär märkis, et Jumala misjon, mis avaldub Jeesuses Kristuses, puudutab kogu inimest, olgu ta siis endast patu läbi võõrandunud; päritolu, eluviisi või soo tõttu tõrjutud, nälja või haiguse tõttu kannatav.

“Küsimus on elu külluse, kõikehaarava lepituse, õigluse ja rahu pakkumises,“ rõhutas Junge.

“Mitte iga kirik ei saa endale lubada suuri diakoonia institutsioone ja projekte, ning mitte iga kirik ei suuda reageerida mõnikord väga komplekssetele sotsiaalsetele probleemidele. Ometi ei tohiks alahinnata seda, kui palju on võimalik ära teha, kui armastada on ligimest,“ lisas Junge.

Lepitus ja reformatsiooni 500. aastapäev

LML-i peasekretär kohtus Peterburgis ka Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku Venemaal (IELK) juhtidega, osales jumalateenistusel Püha Maarja katedraalis, külastas Keltto surnuaeda, kus kristlased Nõukogude ajal salaja kogunesid.

Kohtumistel IELK piiskopi Aare Kuukauppi, VELK peapiiskopi Dietrich Braueri ja piiskop Otto Schaude ning Peterburgi kuberneri Georgi Poltavtschenkoga oli peamiseks aruteluteemaks reformatsiooni 500. aastapäev 2017. aastal.

Junge toonitas LML-i pühendumust lepituse otsimisele inimeste ja kirikute vahel ning et aastapäeva tähistamine ei keskendu mitte „500 aastat tagasi arutluse all olnud lahknevustele“, vaid sellele, mida tähendab reformatsioon täna. Luterlikud kirikud püüavad tema sõnul olla komistuskivide asemel sillaehitajad.

Kiriku taassünd

VELK-i plaane 2017. aastaks tutvustades, kõneles Brauer Peetri kiriku risti renoveerimise kavast, mis sümboliseerib kiriku taassündi pärast tagakiusamise aastaid; kirikule uue oreli ehitamisest ning raamatu kirjastamisest, mis kõneleb ühest luterliku pastori tütrest. Ta tänas samuti kuberneri väljaku ehitamise eest kunagisele Püha Maarja kiriku (Marienkirche) asukohale, mis on mälestusmärk inimeste ohvrimeelsusele ja vastupanuvõimele linna piiramise ajal Teises Maailmasõjas.

“Nende kasvatusliku suunitlusega tegevuste läbi kujuneb reformatsiooni aastapäevast meie oma püha, millel on side meie enda kirikliku kontekstiga,“ ütles ta. Peapiiskop tõi esile ka tihedamad suhted roomakatoliiklastega, mida luterlased soovivad tema sõnul veelgi tugevdada.

Piiskop Kuukauppi kõneles Püha Anna kiriku renoveerimisplaanidest, mille puhul on jätkuvat koostööd sotsiaalvaldkonnas arvesse võttes võimalik ka linna toetus. „Meie töö kannatavate inimeste heaks on meie suhteid tihendanud, eriti meie plaan ehitada kaks vanadekodu,“ ütles ta.

Inimkonna väärtuste nurgakivid

Kuberner Poltavtschenko sõnas, et linna asutamine oli tihedalt seotud mitmete erinevate kirikute esilekerkimisega ja tänasel päeval on Peterburgis üle 400 koguduse. Paljud „luterlased on töötanud siin teaduse valdkonnas ja teistes avalikes ametites, mis on linna jaoks väga oluline, ja luterlikud kogudused on tuntud ning aktiivsed hariduse ja sotsiaaltöö valdkonnas“.

Kuberner väljendas oma toetust linna koostööle luterlike kirikutega reformatsiooni aastapäeva tähistamisel koos teiste linna kirikutega, lisades, et „kirikud peaksid tänasel päeval olema inimkonna väärtuste nurgakivid ja toetama inimesi nende sisemistes heitlustes.“  Samuti kinnitas ta linna rahalise toe jätkumist kirikuhoonete renoveerimisel.

 

Allikas: www.lutheranworld.org

Soovitatud:

English