ISSN 2228-1975

Ecclesia semper reformanda (nr 44/ 12.10.2012)

II Vaticanum

 

Pirita kloostri auväärses eas vaimulik Vello Salo nendib intervjuus Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikmele Thomas-Andreas Põderile: „Tagasivaates ütleksin, et kõik kirikukogud on olnud reformikirikukogud. Lendlause Ecclesia semper reformanda – kirikut tuleb alati reformeerida – on nagu ristikiriku loomuses: et alati edasi paremuse poole püüda“. Tänane Kirik & Teoloogia number on saanud innustust II Vatikani kirikukogu alguse viiekümnendast aastapäevast. Salo meenutab selle kirikukogu aega Vatikani Raadio töötajana, aga jagab lugejatega ka veendumusi kiriku ja kristlaseks olemise kohta.

Tänase artikliga soovime alustada mõtisklemist reformatsiooni ning reformide tähenduse ja vajalikkuse üle. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) nõukogu kauaaegne kaaspresident ja Münsteri ülikooli süstemaatilise teoloogia professor Michael Beintker on lubanud meil esimesena avaldada EKOE 7. täiskogul Firenzes 21. septembril peetud peaettekande vabadusest ja tulevikust, reformidest ja reformatsioonist. Ta kirjutab: „Võiks ka öelda: kristlik kogudus on vaba tuleviku jaoks, kui ta mõistab ristilöödut ja ülestõusnut oma elualusena, kui ta palub Püha Vaimu tulemise pärast ning kui tema eluavaldused on läbi põimitud armastuse energiatest. Seotus Kristusega, Vaimutõotus ja armastusekäsk on Jeesuse Kristuse kiriku elementaarseimad tulevikuprintsiibid“. Just nendel eeldustel on kristlik kirik vaba ka reformidele ja vajalikele muutustele.

EELK Konsistooriumi avalike suhete spetsialist, Tallinna praostkonna vikaarõpetaja ja abipraost Arho Tuhkru kirjutab arvamusloos omakultuuri pärandi ehtsast rikkusest. Kui Eestis arutletakse palju väljarände ja suure hulga uute „väliseestlaste“ juurte üle, siis pakub Tuhkru meile värsket vaatenurka eestluse pärandile. Seda pärandit ei pea mõõtma kodumullaga vaid Eesti mõistes, vaid seda võib teha hoopis rikkamalt ja laiemalt.

Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Eve Kruus sekundeerib tänases jutluses omal kombel Beintkeri arutletud vabaduse ja valikute dilemmale kaasaegses maailmas. Piibel seab meid kompromissitu valiku ette, samas jagab elu kingitust, millest teadlik olemine ja mille valik peab olema meie palvete eesmärk.

 

Tänases numbris:

Michael Beintker, Vabad tuleviku jaoks. Evangeelsed kirikud reformi ja reformatsiooni vahel (1. osa).

II Vatikani kirikukogu alguse 50. aastapäev: vestlus isa Vello Saloga.

Arho Tuhkru, Omakultuuri pärandi ehtsast rikkusest.

Eve Kruus, Vali nüüd elu! (5Ms 30:19–20).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

 

Soovitatud:

English

English