ISSN 2228-1975
Search

„Vabaduse teetähised 2017–2018“ saamisloost

Thomas-Andreas Põder2015. a juunis kutsus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma kokku Reformatsioon 500. ning EELK ja EV 100. aastapäeva tähistamise toimkonna. Kokku ca 20 inimest. Koosolekule oli peapiiskop kutsunud inimesed, kes olid juba teinud ettepanekuid reformatsiooni aastapäevaga seoses. Ta rõhutas ühtlasi, et toimkond on avatud ja sellesse saab vajadusel inimesi juurde kutsuda. Toimkonna juhiks valiti piiskop Tiit Salumäe. Peapiiskop sõnastas ülesandena mitte keskenduda kolmele sündmusele eraldi, vaid vaadata neid üheskoos ja moodustada ühine ajutrust kolme ürituse tarvis. Tollel varasuvisel 1. koosolekul toimunud arutelude käigus tõstatus idee moodustada aastapäevade kontseptsiooni töörühm.

Septembri keskel kogunes toimkond 2. koosolekul. Otsustati moodustada kontseptsiooni töörühm koosseisus Thomas-Andreas Põder, Randar Tasmuth, Priit Rohtmets ja Urmas Petti. Arvestades koosolekutel toimunud arutelusid aastapäevade tähistamise üle, sai töörühm ülesandeks töötada usupuhastuspühaks välja visand, mida toimkonna laias ringis arutada ja otsustada.

„Vabaduse teetähised 2017–2018“  oli keskseks päevakorrapunktiks novembris toimunud 3. koosolekul. Kontseptsiooni töörühm sai ülesandeks kontseptsiooni eelnõud toimunud diskussioonide ja parandusettepanekute valguses redigeerida. Seda tehti ning teksti redigeeritud kuju esitati toimkonnale veelkordseks tutvumiseks ja tagasiside andmiseks. Detsembris toimus teksti keeleline viimistlemine, mida aitas teha Marju Lepajõe.

„Vabaduse teetähised 2017–2018“ ametlik lõppkuju avalikustati esmakordselt enne jõule EELK uue kodulehe käivitudes.

„Vabaduse teetähistele“ toetub ka peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Tiit Salumäe kokku kutsutud  Reformatsioon 500 ümarlaud, mis kaasab võimalikult laiapõhjaliselt erinevaid koostööpartnereid ning alustas tegevusega 2016. a veebruaris.

„Vabaduse teetähistest 2017–2018“ koostati paralleelselt ka lühitutvustus ning sõnastati mitmel kujul, k.a. inglise ja saksa keeles aastapäevi ühendav loosung.

„Vabaduse teetähised 2017–2018“ aitab teadvustada, mida me tähistame, kui tähistame reformatsiooni 500. aastapäeva, EELK 100. aastapäeva, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. See pakub võimaluse näha nende sündmuste sisemist seost ning mõista nende tähendust ja tähtsust tänases päevas.

 

Thomas-Andreas Põder (1976), dr. theol., EELK vikaarõpetaja, on EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia erakorraline dotsent ja Tartu Ülikooli süstemaatilise usuteaduse erakorraline teadur, Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas nõukogu ning Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha,

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English