ISSN 2228-1975
Search

Reformatsiooni juubel 2017 – üleeuroopalised pidustused

Seoses Margot Käßmanni seadmisega Evangeelse Kiriku Saksamaal 2017. aasta Reformatsiooni juubeli saadikuks osutas Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas president Thomas Wipf reformatsiooni euroopalikule mõõtmele ning teavitas projektist „Europa reformata – 500 aastat reformatsiooni“.

Wipf nimetas Saksa evangeelsete kirikute ettevalmistusi 2017. aasta juubeliks oluliseks impulsiks Euroopa reformatsioonikirikutele. 107 kirikut ühendava Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas ülesandeks on teha nähtavaks, kui avaralt – nii konfessionaalses kui geograafilises mõttes – Euroopas reformatsioonile mõteldakse. „Meie projekt on täienduseks liikmeskirikute arvukatele tegevustele erinevatel maadel,“ selgitab Wipf oma tervituskõnes 27. aprillil Berliinis Keiser Wilhelmi mälestuskirikus toimunud jumalateenistusel.

Europa reformata“ pakub liikmeskirikutele võimaluse oma ettevõtmiste sidumiseks ning esitlemiseks. Ühise tunnusmärgiga algatused ja üritused aitavad teadvustada Reformatsiooni kui sündmust, millel on Euroopas erinevad geograafilised ja konfessionaalsed tulipunktid. Reformatsiooni ajal või selle arengu jaoks erilise tähtsusega linnu võib tõsta Euroopa reformatsioonilinnadena samuti esile tunnusmärgiga „Europa reformata“. Projektiga alustatakse septembris Firenzes toimuval Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas täiskogul.

„Täiskogu tegeleb intensiivselt ka Reformatsiooni tähendusega kiriku tulevikule ja kaasaja ühiskondlikule kooselule,“ ütleb Wipf. „500 aasta eest alguse saanud kristliku kiriku reformatsiooni paljas ajalooline meeldetuletamine on liiga vähe!“ Seetõttu on täiskogul oluliseks osaks foorum „Euroopa evangeelsed kirikud tuleviku lävel“.

„Ent Reformatsiooni tähendus, selle mõjulugu tänaste seosteni ning kaugemale, on ka põhjus tähistamiseks,“ rõhutab president Thomas Wipf, „pidustusteks paljudes paikades üle Euroopa – koos rõõmsate ja vaimustunud võõrustajatega!“ Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas on valmis tihedaks koostööks oma liikmeskirikutega, et see vabaduse ja julgustuse pidu õnnestuks.

 

Allikas: Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (www.leuenberg.eu)

 

Vt ka „Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas raadiosaates „Kirikuelu““ (K&T nr 10/ 17.2.2012), Michael Bünker, „Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) – Leuenbergi kirikuosadus. Asutamine – Tänapäev – Tulevikuväljavaated“ (K&T nr 8/3.2.2012), „Euroopa evangeelsete kirikute uue ilmega veebikodu, uudisteportaal ja ajakiri“ (K&T nr 7/ 27.1.2012).

 

Soovitatud:

English