ISSN 2228-1975
Search

Euroopa evangeelsete kirikute uue ilmega veebikodu, uudisteportaal ja ajakiri

Veebikodu: www.leuenberg.eu

Kõik, kes külastasid eile, 25. jaanuaril, Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) ametlikku kodulehekülge, said suure ja meeldiva üllatuse osaliseks. Netileht, mida võib lugeda nii inglise, prantsuse kui saksa keeles, on saanud täiesti uue ilme. Koduleht oli juba aastaid sisult rikas, kasutajasõbralik ja pidevalt uuenev. Kuid eile avanes Euroopa evangeelsete kirikute veebikodu täiesti uuel tasemel.

 

Uudisteportaal: www.protestantnews.eu

EKOE uus uudisteportaal European Protestant News Network (EPNN) avati aga juba läinud aasta sügisel. EKOE endise pressiesindaja teoloog Thomas Flügge sõnul (vt CPCE focus 14 [2/11]) on www.protestantnews.eu aadress, kust leida värskeid uudiseid ja lugusid uuematest olulistest arengutest kirikutes. Siin edastatakse nii pressiteateid Euroopa kirikutest ja üleeuroopalistest ühendustest, nii infovõrgustike lugusid kui ka spetsiaalselt portaalile kirjutatud artikleid ajakirjanikelt üle kogu Euroopa.

EPPN eelkäijaks oli 2007. aastal alustanud EKOE-võrgustik. Nüüd on EPPN platvorm, mis kajastab uudiseid pea kahekümnelt maalt ning kõigist refor- matsioonitraditsiooniga seotud kirikutest. EPNN vahendab aga ka olulisemaid uudised ja lugusid teistest kirikutest ja oikumeenilistest osaduskondadest ega piirdu ainult Euroopaga.

Võrreldes varasema EKOE-võrgustikuga on EPPN oluliseks uuenduseks epnn_bruessels. See teavitab korrapäraselt kirikute jaoks olulistest arengutest Euroopa poliitikas. Nende nn Euroopa uudiste eest vastutab õp Frank Dieter Fischbach, kes töötab EKOE esindajana Brüsselis Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) kiriku ja ühiskonna komisjonis.

 

Ajakiri: CPCE focus – www.leuenberg.eu/focus

Juba 2007. aastast ilmub EKOE ajakiri CPCE focus. See on tasuta ajakiri, mis tuuakse lugejate ette tavaliselt neli korda aastas. Ajakiri on fotodega, värviline, sisaldades nüüd juba ca 24 A4-formaadis lehekülge. CPCE focus teavitab tööst, mida tehakse EKOE nõukogus ning õpetuskõneluste töörühmades, samuti konsultatsioonidest ja konverentsidest, ning hoiab lugejaid kursis värskete publikatsioonidega. CPCE focus käsitleb ka teemasid, mis puudutavad suhteid teiste konfessioonide ja oikumeeniliste osaduskondadega. Iga numbri kolumni kirjutajaks on EKOE peasekretär ja Austria luterliku kiriku piiskop dr Michael Bünker. Kirjutised on CPCE focuse’s kas inglise, prantsuse või saksa keeles. Sõltuvalt kirjutiste keelest on nende põhjalikud kokkuvõtted esitatud ülejäänud kahes keeles.

Ajakirja loomise aegne EKOE pressiesindaja teoloog Thomas Flügge sõnul (EKOE pressiteade 34/2007) on „focus 105 EKOE liikmeskiriku paljutahuliste suhete loogiline tulem“. Ta jätkab: „Meie kirikuosaduse töö on viimastel aastatel tohutult elavnenud. Informatsiooni jagamisel tuleb sellega sammu pidada.“

Ajakiri ilmub nii paberil kui spetsiaalses lugejasõbralikus veebiväljaandes, mis on paberversiooniga välimuselt ja sisult identne. Ajakirja kõiki numbreid võib alla laadida pdf-failina või lugeda EKOE kodulehel. Viimast numbrit võib lugeda siit.

Soovitatud:

English