ISSN 2228-1975
Search

Luterlaste ja õigeusklike ametliku rahvusvahelise ühiskomisjoni avaldus ordineeritud teenimisest/preesterlusest

Luterlaste ja õigeusklike ühtsuse komisjon on avaldamas ühisavaldust ordineeritud teenimisest/preesterlusest. Rahvusvahelise dialoogirühma tekst kiideti heaks komisjoni 17. plenaaristungil, mis toimus 7.-14. novembrini Helsingis.

Alateemale “ordineeritud teenimine/preesterlus” pühendatud avalduse lõpuleviimine lõpetab ühtlasi üldteemale “Kiriku müsteerium” pühendatud arutelud, mis on ühiskomisjonis toimunud alates aastast 2000. Ameti teemaga tegeleva avalduse ettevalmistused toimusid töörühmas, mis kohtus kord aastas alates 2012. aastast.

“See ühisavaldus tuvastab valdkonnad, kus õigeusklikud ja luterlased on mitmetes küsimustes üksmeelel ja mitmetes küsimustes eri meelt.”

Luterlik Maailmaliit (LML) ja õigeusu kirik rajasid komisjoni 1981. aastal. Helsingis peeti ettekandeid ordineeritud ametist, preesterlusest ja teenimisest, ordineeritud teenimisest ja preesterlusest varases kirikus, naiste rollist kirikus ja nende ordineerimisest.

Käesoleval aastal toimunud kohtumine sisaldas ühtlasi reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise seminari teemal “Reformatsiooni pärand – luterlikud ja õigeusklikud lähenemised”. LML peasekretär õp dr Martin Junge ja prof em dr Konstantions Deliskostantis pidasid endi traditsioonidest lähtudes ettekanded kristlikust vabadusest.

Seminari teine pool käsitles luterliku traditsiooni pärandit Põhjamaade heaoluühiskondades ning oikumeenilistes suhetes Soomes. Ettekanded pidasid prof em dr Eila Helander ja Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretär isa Heikki Huttunen.

Komisjoni liikmed osalesid ka Helsingi piiskopkonna äsjavalitud juhi, luterliku piiskopi dr Teemu Laajasalo ametisseseadmisel ning külastasid Soome Õigeusu Kiriku Uspenski katedraali.

Komisjoni koosoleku juhatajateks olid Tema Eminents metropoliit dr Sassima Gennadios Oikumeenilisest Patriarhaadist ning peapiiskop emeritus Andres Weyryd Rootsi Kirikust.

Komisjoni järgmine plenaaristung toimub 2019. aasta alguses, selle toimumispaik ei ole veel otsustatud. Komisjon liigub sellega uude faasi ning alustab arutelu üldteemal „Püha Vaim kiriku elus“.

Olukorras, kus komisjon on valmistumas edasiseks tööks, väljendas LML oikumeeniliste suhete abipeasekratär õp dr Kaisamari Hintikka tänulikkust võimaluse eest liikuda kahepoolses dialoogis uude faasi.

“Me oleme tänulikud, et pikk ettevalmistav protsess on viimaks jõudnud avalduseni, mis näitab, et luterlased ja õigeuslikud on olnud võimelised kasvama meie ühises arusaamises ordineeritud teenimise/preesterluse teatud elementidest. See on oluline lõpetamaks arutelu üldisel kirikuõpetust puudutaval teemal, millega komisjon on tegelenud alates aastast 2000.”

Luterlaste ja õigeuslike ühiskomisjoni lõppavaldus tehakse avalikuks käesoleva aasta lõpul.

Luterliku Maailmaliidu esindajana osales plenaaristungil õp prof dr Thomas-Andreas Põder Eesti Evangeelsest Luterlikust Kirikust, kes pidas ettekande ühisavalduse eelnõu 7. alapeatükist, mis käsitles episkopaadi ja apostelliku suktsessiooni küsimusi.

Luterliku Maailmaliidu Genfis asuva keskuse korraldustoimkonna liikmena osales plenaaristungil ka LML oikumeeniliste suhete sekretär õp Anne Burghardt Eesti Evangeelsest Luterlikust Kirikust.

 

Loe teoloogilise ühiskomisjoni ametlikku teadaannet siit.

 

Allikas: Luterlik Maailmaliit

Soovitatud:

English