ISSN 2228-1975
Search

Austria evangeelsed kirikud valmistumas reformatsiooni juubeliks 2017

bünker
Piiskop Michael Bünker (foto: Foto: epd/Uschmann)

Kolmapäeval, 29. oktoobril toimunud Austria evangeelsete kirikute reformatsioonivastuvõttu Viini teaduste akadeemias iseloomustas keskendumine reformatsiooni juubelile 2017. Oma sõnavõtus asetas Austria luterliku kiriku piiskop dr Michael Bünker keskmesse selle, mis on ühine. See haaravat endasse mitmeid dimensioone. Nõnda olevat juba algusest peale valitsenud soov, et kõik kolm Austria evangeelset kirikut – luterlik, reformeeritud ja metodisti kirik – valmistuksid juubeliaastaks ette ühiselt. Samavõrra tähtis olevat käsitleda reformatsiooni juubelit selle üldeuroopalises mõõtmes. Bünker, kes on ka Evengeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) peasekretär selgitas, et reformatsioon oli „üleeuroopaline algatus, mis toimus erinevates paikades ja erinevatel aegadel“. Nõnda ei tähistata aastaga 1517 luterlikku reformatsiooni. Pigem olevat siinjuures tegemist „sümboolse tulipunktiga“, sest juba enne Lutherit leidus reformatoorseid liikumisi, näiteks seoses Jan Husiga Tšehhis.

Oluline olevat üheskoos olemine aga just ka seoses oikumeeniaga, eelkõige roomakatoliku kirikuga, aga ka baptistide ja mennoniitidega. Reformatsiooni ideed mõjutavad kristlike kirikute koosolemist. Reformatsiooni juubel võiks olla võimaluseks, et „minna edasi ühendatult oma erinevustes: ei ole teist teed, et saada üheks“, ütles piiskop Bünker, tsiteerides paavst Franciscust.

Bünker tõstis enam kui 300 vastuvõtul osalenu ees esile reformatsiooni globaalset mõõdet: „Reformatsioon on maailmakodanik“. Taasavastatud evangeeliumi vabastav kogemus olevat uuesti määratlenud seda, kuidas suhtume Jumalasse, iseendasse ja kaasinimesse. Reformatsiooni ei ole võimalik taandada kiriklikule uuendusprogrammile, see olevat „rohkem kui reform“, nimelt „kirikust palju kaugemale ulatuv algatus“, mille mõjud kestavad tänaseni. Reformatsiooni juubel tähendab seetõttu, et „ei tähistata iseennast, vaid asutakse teele maailma“. Ka on Bünkeri jaoks selge, et reformatsiooni juubeli puhul suunatakse „pilk ettepoole, mitte tagasi“.

Konkreetsete plaanide osas ütles piiskop Bünker, et praeguseks on juba mõndagi käiku lükatud, aga samas ollakse paljudes asjades veel idee tasandil. EKOE rajab näiteks Euroopa „reformatsioonilinnade“ võrgustikku. Austrias võiksid selles osaleda Viin, Steyr, Klagenfurt, Graz ja Villach. „Evangeelne Euroopas tähendab alati ka evangeelne Euroopa jaoks,“ arvas Bünker. „Kooselu jaoks mitmekesisuses, mis toimub kõikide võrdsete õiguste alusel, sotsiaalse tasakaalu jaoks, vastutuse jaoks tulevaste põlvkondade ees, inimväärika poliitika jaoks, mis toetab rahu ja aitab neid, kes on pidanud põgenema“. Kõikidele projektidele olevat aga ühine see, et nad tahavad teha „mõistetavaks ja kogetavaks“ evangeeliumi vabastavat sõnumit, mille kohaselt inimene ei saa elada iseenese jõust ja suutlikkusest, vaid üksnes Jumala armastusest. „See on väljakutse, mille ees me kirikutena ühiselt seisame,“ rõhutas piiskop. Just üha enam sekulaarne Euroopa vajavat kirikute ja religioonide avalikku toimimist.

 

Allikas: www.protestantnews.eu

 

Soovitatud:

English