ISSN 2228-1975
Search

Randar Tasmuth 65

Hea meel on Sind, professor dr Randar Tasmuth, õnnitleda ja soovida Sulle Sinu 65. sünnipäeval Jumala rohkeid õnnistusi.

Vanus 65 aastat on teetähiseks uuele elujärgule, mil võivad saada tehtud olulised otsused ja toimuda pöördelised muutused.

Pöördelisi otsuseid on Sinu elus olnud varemgi. Kahtlemata üheks selliseks oli pedagoogi eriala valimine. 1978. aastal lõpetasid Sa Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja asusid tööle koolmeistrina.

Täiesti uut pööret tähendas õppima asumine EELK Usuteaduse Instituuti ja selle lõpetamise järel 1990. aastal pühendumine Kose Püha Nikolause koguduse õpetaja tööle. Samas jäid Sa ikka UI-ga seotuks, sest Sind haaras ka teoloogia. 1998. aastal kaitsesid Sa Helsingi Ülikoolis teoloogialitsentsiaadi kraadi, seal samas anti 2004. aastal Sulle ka teoloogiadoktori kraad.

1998. aastast jätkasid Sa tööd EELK Usuteaduse Instituudi Uue Testamendi ja kreeka keele õppetooli dotsendina, hiljem ka UI rektorina, nüüd professori ja dekaanina.

Eriti tahaksin esile tuua, Randar, Sinu tööd 1991. aastal moodustatud piiblitõlke komisjonis. Kuigi komisjoni tööd korraldas laiapõhjaline komisjon, siis töö põhiliseks eestvedajaks ja komisjoni juhiks usuteadlasena kujunesid, Randar, Sina.

Komisjoni eesmärgiks oli redigeerida ja toimetada eestikeelne Piibel. Tegu oli sõjajärgsel ajal esimese kodumaal välja antud Piibliga. Redigeerimine tehti peamiselt 1968. aastal paguluses ilmunud Piibli (Vana Testament) ja 1989. aasta Uue Testamendi baasil. Tõlget korrigeerisid mitmed kirjandustegelased.

Tundes nii Piibli heebrea kui ka kreeka keelt osalesid Sina, Randar, Piibli mõlema osa redigeerimisel. Lisaks nimetatud Piibli algkeeltele tõid Sa tõlkenäiteid Piibli erinevatest tänapäevakeeltest.

Töö oli koraldatud nii, et läbi tuli vaadata erinevate piiblilugejate komisjonile esitatud parandusettepanekud. Enamasti püüti lahendada küsimused konsensuslikult. Kui see ei õnnestunud, siis otsustati häälteenamusega. Et komisjoni töökoosolekud oleksid enam viljakad, tuli kodutööna läbi vaadata komisjonile esitatud parandusettepanekud. Randar, Sinu kodutöö nende ettepanekute suhtes oli alati väga läbimõeldud ja vajadusel eksegeetiliselt põhjendatud. Ka sujus Sinuga koostöö komisjoni istungitel väga meeldivalt. Kuna nii ajalised kui ka materiaalsed võimalused olid piiratud, siis toimus Vana Testamendi redigeerimine küllalt pinnapealselt, põhjalikumalt sai redigeeritud Uus Testament. 1997. aasta lõpus oli meil meeldiv võimalus käes hoida uut eestikeelset Piiblit ja selle kasutamisele paluda Jumala kaitset ning õnnistust.

Kui 14. detsembril 1991 Eesti Piibliselts taastati, siis oli loomulik, et sa osalesid ka selles. Samuti oled Sa selle nõukogu üks aktiivsemaid liikmeid.

Nüüdseks on piiblitõlke see projekt lõppenud. Lisaks piiblitekstile sai hiljem redigeeritud ka Piibli kaanonisse mittekuluvad Apokrüüfid. Peagi saabub eestikeelse Piibli trükis esmaväljaande kolmesajas ilmumisaasta. Seepärast on juba mitmeid aastaid plaanitud ja ette valmistatud Piibli uut, põhjalikumat tõlget. Kõige selle ettevalmistamise ja korraldamise juures on olnud ka Sinul oluline osa. Kuid kahjuks on selle väljaandmine paljus takerdunud finantsiliste võimaluste puudumise taha.

Vanus 65 aastat tuletab meelde, et kätte on jõudnud pensioniiga, et paljud tööd ja ametid sobib peagi anda juba nooremate õlule. Ühtlasi seab see mehe küsimuse ette, mida teha edasi, millele ennast pühendada? Kuidas kasutada aastatega kogunenud teadmisi ja kogemusi? Kas pühenduda juubelipiibli väljaandmisele, Usuteaduse Instituudis õpetamisele või raamatute kirjutamisele, et koondada aastatega omandatud kogemused ja teadmised kokku ka järgmiste põlvkondade tarvis. Eks ole Sul õppe- ja uurimistööst kogunenud küllalt selllist teoloogilist materjali, mida  raamatutesse talletada. Samuti on Sul teemasid, mida edasi uurida. Ühtlasi oled Sa armastatud üliõpilaste teadustööde juhendaja.

Hea sõber ja kaastööline Randar Tasmuth! Soovin Sulle südamest rohkeid Jumala õnnistusi, tarkust, armu ja juhtimist Sinu pöördelise ea valikute tegemisel ning viljakust eluks.

Sind õnnitledes,

emeriitdotsent dr Peeter Roosimaa


Peeter Roosimaa (1948), dr theol, on Tartu ülikooli usuteaduskonna emeriitdotsent ja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu pastor.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha,

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English