Peeter Roosimaa

Peeter Roosimaa has written 4 posts for K&T

Pilliroona murduda või lootust leida? Esimese advendipüha jutlus

Hea lugeja, soovin jagada advendiaja mõtteid seoses Kristuse tulekuga, tema tegevusega siin maailmas. Jõulude eelset aega nimetatakse adventajaks, st Kristuse tuleku ootuse ajaks. See meenutab meile Kristuse sünni ootust kauges minevikus, kuid tuletab meelde ka Kristuse taastulekut, mil ta tuleb oma meelevallas ja aus. Nende kahe suure sündmuse vahele jääb aeg meie igaühe isiklikuks kohtumiseks […]

Pilguheit Johannese Ilmutusse

  Juba minu nooruses sattus minu kätte raamatuid, kus olid kummalised pildid ebaharilikest olenditest ja sündmustest, millest oli raske aru saada. Need pidid ilmestama Johannese ilmutust (edaspidi Ilmutusraamat). Vahetevahel hakkasin Ilmutusraamatut ka lugema. Kuid sellest arusaamine näis olevat üsna lootusetu. Ka sellekohane kirjandus jäi mulle küsitavaks. Minu suhtumine Ilmutusraamatusse muutus, kui võisin kuulata Buckowi seminari […]

Sajandeid püsinud küsitav tõlge (Mt 10:38; Lk 14:27)

On küllalt ütlusi, millega oleme niivõrd harjunud, et ei pane neis olevaid küsitavusi enam tähelegi. Üheks selliseks on eestikeelse Piibli 1997. aasta redaktsioonis Mt 10:38 kirjutatud Jeesuse sõnad: „Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt.“ Paralleelkirjakohana on need sarnased sõnad Lk 14:27 „Kes ei kanna oma risti ega […]

Et tunneksime ära tõelise (1Jh 5:20)

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. “Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie oleme Tõelises, tema Pojas Jeesuses Kristuses. Seesama on tõeline Jumal ja igavene elu.” (1Jh 5:20) Head kuulajad. Õnnitlen uue õppeaasta alguses ja soovin Jumala soosingut […]

Reformatsioon 500
English