ISSN 2228-1975
Search

Valgevene: pastor tänulik solidaarsuse ja palvete eest. Intervjuu Vladimir Tatarnikoviga

Pastor Vladimir Tatarnikov Valgevenes Grodno Jaani luteri kiriku uksel. Foto: Oleg Shreders

Vladimir Tatarnikov on kogu Valgevene ainus evangeelsete luteri koguduste pastor. Alates 2020. aasta augustis toimunud presidendivalimistest on riigis pidevalt protestitud. Üks Tatarnikovi kogudustest on Grodnos, mis asub Valgevene lääneosas, Poola ja Leedu piiri lähedal.

Möödunud kuudele tagasi vaadates jagab Tatarnikov oma kogemusi ja teadmisi luteri kiriku rollist riigis.

Milline oli olukord augustis 2020, vahetult pärast presidendivalimisi?

Algasid massilised protestid väidetavalt võltsitud valimiste vastu ning julgeolekujõud reageerisid arreteerimiste ja läbiotsimistega kogu riigis. Siin Grodnos avasid luteri, roomakatoliku ja õigeusu kirikud meeleavaldajatele uksed peavarju leidmiseks. Püha Johannese luteri kirik asub Grodno kesklinnas. Otse kiriku kõrval on linna keskpolitseijaoskond. Kõik linna kirikud, ka meie, helistasid kellasid. Tegemist oli meie oikumeenilise üleskutsega politseile, et nad meeleavaldajaid ei peksaks. See oli vajalik, sest julgeolekuteenistused peksid ja arreteerisid inimesi, kes olid väljas, kas siis teel koju või niisama kõndimas. Kirikud olid avatud kõigile kaitset otsivatele inimestele ja loomulikult ka palvetamiseks.

Järgnevatel kuudel teatati Valgevenes jätkuvatest protestidest. Milline on olukord praegu?

Jah, protestid jätkuvad. Alates augustist on arreteeritud või vangistatud juba umbes 30 000 inimest. Veelgi rohkemad on töökohtadelt vallandatud või ülikoolidest välja visatud. Kõik nende poliitiliste veendumuste tõttu. Meil on luteriusu kogukondi mitmes linnas üle kogu riigi. Näiteks meie pealinnas Minskis asuvas koguduses pole meil hetkel regulaarselt toimuvaid teenistusi, kuna metroo on suletud ja meeleavalduste ajal on kesklinnas liiklus blokeeritud. Praegustes tingimustes võib keegi minna poodi leiba ostma ja lõpuks veeta öö vanglas.

Palun rääkige midagi Valgevene luteri kiriku ajaloost.

Valgevene suurim kirik on õigeusu kirik, millele järgneb väike roomakatoliku kirik. Meie evangeelne luteri kirik on pisike vähemuskirik ja selle ajalugu on keeruline. Enne Teist maailmasõda kuulus Grodno kogudus Varssavi konsistooriumi alla. Pärast sõda saatis kommunistlik režiim koguduse laiali ja kiriku hoonet kasutati linnaarhiivina. Stalini ajal küüditati kõik luterlased Kasahstani või Kõrgõzstani. Praegu on meil kogudused Minskis, Vitebskis ja Grodnos. Siin on meil ka riigi ainus luteri kiriku hoone.

Milline on teie kiriku ja riigivõimu vaheline suhe praegu?

Meil on Grodno linnapeaga head suhted, kuid riigis on teatud takistusi. Me pole juriidilises mõttes kirik, sest meil on liiga vähe kogudusi. Me ei tohi kutsuda jumalateenistustele välispastoreid, isegi mitte Venemaalt, samuti ei saa me sõlmida lepinguid teiste Valgevene territooriumilt pärit luterlaste kirikute esindajatega. Samuti tuleb igast abist, olgu see rahaline või materiaalne, teatada vastavatele asutustele. Toetuse tüüp, mida võime vastu võtta, on piiratud. Kui meie õed ja vennad välismaalt annetavad raha elektri- ja veearvete tasumiseks, võetakse 18 protsenti maksudeks. Samuti peame linnavalitsusega kooskõlastama kõik üritused, mis ei ole kirikuteenistused, näiteks kontserdid.

Kuidas on riiklikul tasandil korraldatud luteri kirik?

Enamik meie koguduseliikmetest on valgevenelased, kes liitusid luteri kirikuga, kuna neid huvitas reformatsiooni sõnum. Meil on ka Saksamaa, Eesti ja Soome harukontor. Tunneme end vaimselt ühenduses Venemaa ja teiste riikide evangeelsete luteri kirikute föderatsiooniga. Selle kaudu oleme seotud Luterliku Maailmaliiduga. Olen ainus koguduse pastor kogu riigis. Lisaks on Grodnos ja Vitebskis kaks diakonit. Aeglaselt, kuid kindlalt plaanime rajada veel kogudusi.

Mida tähendab teie kogudusele olla osa Luterlikust Maailmaliidust?

Kõigepealt tahan öelda suured tänusõnad kõigile usuvendadele ja -õdedele. Oleme saanud palju kirju, e-maile ja toetavate sõnadega sõnumeid. Tänan teid palvete eest. Need on meile väga olulised. Meie riik seisab korraga silmitsi kolme kriisiga: majanduskriis, poliitiline kriis ja koroonaviiruse (COVID-19) pandeemia. Me ei tea, mida tulevik toob. Keegi ei osanud neid arenguid Valgevenes kuue kuu eest, 2020. aasta augustis, ette kujutada. Jõudu annab kirikute toetus ülemaailmsest luterlikust osadusest. Me oleme väike kirik Valgevenes, kuid tunneme teie palveid! Suur tänu kõigile, kes Valgevenes inimesi meie kiriku kaudu aitavad.

Allikas: Luterlik Maailmaliit

Soovitatud:

English