ISSN 2228-1975
Search

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas juhised „Üheskoos kirik pandeemia ajal – mõtisklused evangeelsest vaatevinklist“

Äsja on ilmunud ja tasuta internetis ligipääsetav (kuid ka paberkandjal tellitav) Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) ajakirja focus värske väljaanne (inglise keeles allalaaditav siit, saksa ja prantsuse tõlked on tulemas).

Selle sisuks on EKOE nõukogu ülesandel EKOE eetikaekspertrühma poolt koostatud oluline abimaterjal „Üheskoos kirik pandeemia ajal – mõtisklused evangeelsest vaatevinklist“. Tekst aitab orienteeruda eetilistes küsimustes, mis tõstatuvad ühenduses koroona pandeemiaga või on omandanud neis tingimustes eriliselt teravdatud kuju.

Teksti alguses on sisukokkuvõte. Teksti täiendavad näited liikmekskirikute praktikast. EKOE ühendab kirikuid nii enamus- kui vähemusolukordadest. Pandeemia iseloomu arvestades on praegu võimalikud ainult esialgsed mõtisklused. Euroopa evangeelsed kirikud jätkavad intensiivset arutelu koroona pandeemiaga seotud arengute ja mõjude üle.

Teksti ülesehitus on järgmine:

Sisukokkuvõte

Sissejuhatus

1. Leiturgia – usaldusega hirmu vastu: 1.1 Kirikute ja religioosete rühmituste roll; 1.2 Jumalateenistus Covid-19 ajal; 1.3 Hingehoid pandeemia ajal

2. Martyria – vabadus ja vastutus solidaarsuses: 2.1 Avalik tunnistus kriisi ajal; 2.2 Piirangud demokraatiale ja vabadustele; 2.3 Haridus

3. Diaconia – võrdsus, õiglus ja hool: 3.1 Proovikivid sotsiaalsele, ökoloogilisele ja majanduslikule jätkusuutlikkusele; 3.2 Tervis; 3.3 Eetilised dilemmad: patsientide tähtsusjärjekorda seadmine ja nende huvikaitse, kes on kõige nõrgemas positsioonis

4. Koinonia – elamine ühes maailmas: 4.1 Piire ületava kogukondlikkuse otsimine ja igatsus kodu järele; 4.2 Naised, perekonnad ja kodune vägivald; 4.3 Euroopa ühendamine ja soliidaarsus Covid-19 ajal

Ettepanekud ja küsimused edasiseks diskussiooniks

EKOE eetika ekspertrühma koosseis on nimetatud väljaande alguses. Sinna kuuluvad juhtivad eksperdid ülikoolidest ja kirikutest üle Euroopa. EKOE koostöölepingu raames Euroopa Baptisti Föderatsiooniga (EBF) osaleb ekspertrühma töös ka dr Meego Remmel Eestist.


Vt eesti keeles ka Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) teaduse, uute tehnoloogiate ja kristliku eetika töörühma koostatud aruteludokumenti „Koroonaviiruse COVID-19 vastu vaktsineerimise kristlikud perspektiivid“ (K&T nr 482/ 12.3.2021).

Soovitatud:

English