ISSN 2228-1975
Search

Suri teoloog ja religiooniloolane Kurt Rudolph

13. mail 2020. a lahkus meie keskelt üheksakümne ühe aastasena Saksa teoloog ja religiooniloolane Kurt Rudolph.

Kurt Rudolph sündis Dresdenis 3. aprillil 1929. a. Ta õppis aastatel 1948–1953 Greifswaldi ja Leipzigi ülikoolis teoloogiat, religioonilugu ja semitistikat ning kaitses 1956. a Leipzigi ülikoolis doktoritöö mandalaste usundi kohta, mille eest talle anti teoloogiadoktori kraad. 1957. a kaitses ta samas ülikoolis filosoofiadoktori kraadi tööga, mis käsitles samuti mandalasi. Ka tema habilitatsiooniväitekiri, mille ta kaitses 1961. a, on pühendatud mandlaste usundile. Aastatel 1961-1983 oli Rudolph religiooniloo professor Leipzigi Karl Marxi nimelises ülikoolis. 1984. a põgenes ta Saksa Demokraatlikust Vabariigist ja siirdus Ameerikasse, kus oli aastatel 1984-1986 Santa Barbara (Kalifornia) ülikooli usundiloo professor. 1986. a naases Rudolph kodumaale, ent nüüd juba Saksa Liitvabariiki. Ta oli aastatel 1986-1994 Marburgi ülikooli usundiloo professor. 1994. a siirdus ta emerituuri, olles aga veel kaua aega teadlasena tegev. Oma viimased eluaastad veetis ta Düsseldorfis, kus ta ka suri.

Kurt Rudolph on arvukate gnoosisele pühendatud teoste autor. Tema tuntuim raamat „Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer Spätantiker Religion“ (esmatrükk 1977) on tõlgitud ka eesti keelde („Gnoosis. Ühe hilisantiikse usundi olemus ja ajalugu“) ja ilmunud Tallinna Ülikooli kirjastuses 2014. Rudolphil oli ka seoseid Eestiga. Tema raamatu tõlkija, EELK Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professor, Tallinna Ülikooli kultuuri- ja religiooniuuringute dotsent ja ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuse liige Jaan Lahe on tema otsene õpilane. Rudolph on annetanud osa oma teaduslikust raamatukogust ka EELK Usuteaduse Instituudi ja Tallinna Ülikooli raamatukogudele.


Ajakirjas Kirik & Teoloogia on Kurt Rudolphi kohta ilmunud:

Lahe, Jaan. Laudatio: Kurt Rudolph 85: Tugev inimene on suurem oma ajast ja oludest. Nr 121/ 14.4.2014.

Lahe, Jaan, Gnoosis kui eksistentsiaalne allegooria. Kurt Rudolphi raamat „Gnoosis. Ühe hilisantiikaegse usundi olemus ja ajalugu“. Nr 165/ 6.2.2015;

„Tuntud religiooniloolase Kurt Rudolphi raamatud jõudsid Eestisse.“ Nr 75/ 17.5.2013.

Soovitatud:

English