ISSN 2228-1975

Hoidkem uks avatuna! (nr 8/3.2.2012)

Foto: Evelyn Nõmmik

 

Head lugejad, teieni jõuab veebiajakirja Kirik & Teoloogia kaheksas, sedakorda veelgi rikkalikum number. Toimetuskolleegium tahab sellega rõhutada Lea Jants-Ylöneni tänases jutluses öeldut, et „meie mõtetes on Kristus ning sellepärast soovime ikka enam ja enam Teda tundma õppida“. Meie südameisse on asetatud Jumala valgus ja see aitab meil Teda näha.

Ehk aitab see nägemine juhtida mõtteid kõrvale käredalt pakaselt, mis akna taga paugub, ning avada ennast tõsiasjale, et siin põhjamaise karge taeva all on mõtetega Jumalast tegeletud kaua, ehkki mõnikord võib tunduda, et teoloogiat on Eestis saanud teha alles viimasel paaril aastakümnel. Või tundub mõnelegi hoopis, et tõelised teoloogid tegutsesid läbi raskuste nõukogude ajal ja rajasid aluse sellele, mis meil praegu on. Teoloogiline mõte ulatub aga kahe ilmasõja vahelisse aega, 20. sajandi algusesse, 19. sajandisse, kaugemalegi. Tänases ja järgnevas kahes numbris on meil au avaldada Alar Laatsi kolmeosaline artikkel Eesti teoloogilise mõtte ajaloost 20. sajandil. See esimene sarnane katse Eesti teoloogilist mõtet nii pika ajaperioodi ulatuses haarata ärgitagu lugejaid end avama sellele mitmekesisusele, mis iseloomustab siinsamas, Maarjamaal, teoloogiliselt mõeldut.

Nagu eelmisel reedel lubatud, jõuab tänasesse numbrisse ka EELK vaimulike konverentsi kajastus. Annika Laats, üks kahest aasta vaimulikuks valitust esitab intervjuus oma mõtteid kiriku, koguduse, kodu, pere, enda kohta ning konverentsi kohta, kust ta võttis „endaga kaasa mõtte, et oleme uksehoidjad, need, kelle kutsumuseks on hoida avatuna uks Kristuse poole“.

Teinegi intervjuu ilmestab tänast numbrit ja resoneerub esimesega, sest avatus koguduses ja kirikus on sellegi teema. Jaak Aus jagab lugejatele mõtteid, mida talle andsid Tallinna Toompea Kaarli koguduse liikmed. Oma hiljuti kaitstud magistritöös kaardistas ta inimeste ootusi oma koguduse ja kiriku suhtes, olles sellega üks väheseid Eestis, kes ühe, sealjuures suure, koguduse suhtumisi süstemaatiliselt on uurinud.

Lisaks vaimulike konverentsile kajastab Kirik & Teoloogia tähelepanuväärset oikumeenilist kiriklikku sündmust, mis Eestis neil päevil toimub. Nagu võite uudisest lugeda, võõrustab EELK 2.–5. veebruarini Euroopa evangeelsete kirikute osaduse nõukogu 9. istungit ning on sellega koduks oikumeenilisele avatusele kõige nähtavamal kujul. EKOE on tähtsaim evangeelsete kirikute ühendus Euroopas, kuhu kuuluvad 106 kirikut kõigist Euroopa maadest. Tallinnas tehakse viimaseid ettevalmistusi täiskoguks, mis toimub sügisel Firenzes. Sel puhul avaldame EKOE peasekretäri Michael Bünkeri ülevaate kirikuteosadusest.

 

Tänases numbris:

Alar Laats, Eesti teoloogiline mõte 20. sajandil (1. osa).

Michael Bünker, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) – Leuenbergi kirikuosadus. Asutamine – Tänapäev  – Tulevikuväljavaated.

Oleme uksehoidjad. Intervjuu aasta vaimulik Annika Laatsiga.

Mida ootab koguduseliige kirikult? Intervjuu Jaak Ausiga.

Lea Jants-Ylönen, Sära meie südametes. Jutlus.

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English

English