Raamatud

Uue raamatu esitlus: Thomas-Andreas Põderi „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“

2018 herunterladen. a lõpul valmis EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professori dr Thomas-Andreas Põderi esimene eestikeelne monograafia „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis tk app herunterladen. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi“. Teos esitab süstemaatilis-teoloogilise käsitluse erinevatest teoloogilistest ning ühiskonda ja kultuuri puudutavatest teemadest, nt usu keel, jumalateenistus, evangeelium, usupuhastus, samuti käsitletakse raamatus Eesti teoloogilist mõttelugu ning teoloogia dialoogi teiste elu- ja ühiskonnavaldkondadega herunterladen. Teaduslik-akadeemiline monograafia on originaalteos, mis on 20 aasta teoloogilise uurimistöö tulemus.

Usukultuur osutab inimeseks olemise tähenduse süvakihtide tõlgendamisele – selle mõtestamisele, millisena mõistetakse inimese ja üldse kogu loodu(se) ja olemise tähendust ja väärtust download huawei p40 lite apps. Tõlgendamine ei pruugi toimuda sõnadega, vaid ka tunnetega, tegudega, eluhoiaku, -häälestatuse ja -suunitlusega. Sellises esmases tähenduses on usukultuur midagi universaalset; ka siis kui mingis kultuurilises-ajaloolises kontekstis ei tõlgendata seda märgi „religioon“ või „usk“ abil javascript op ipad. Usk osutab sellele, mida peetakse ülimal määral kalliks ja väärtuslikuks, sellele, mida elus enim usaldatakse ja millele peamiselt loodetakse; veendumustele, mis puudutavad kõige sügavamalt inimeseks olemise olukorra ja tähenduse mõistmist mp3 from soundcloud.

Raamatu eesmärgiks on teravdada pilku religioosse tähendusloome loogikale, süvendada usulise mõtestamise grammatika mõistmist. Nõnda on ühtlasi eesmärgiks avardada arusaamist usu orienteerivast väest kindle lese app herunterladen. Kuidas aitab religioon elus orienteeruda? Millist erinevust tähendab usk inimese ja ühiskonna jaoks? Millise muutuse või teisenemise dünaamikat usk endas kätkeb nii üksikinimese isikliku kui inimeste ühise elu jaoks herunterladen? Millisel kombel kujundab usk inimese tegelikkusetaju? Millisele osalusviisile ühiskondlikus elus usk inimest vabastab ja julgustab?

Teosega „Usukultuur“ pannakse alus uuele Usuteaduse Instituudi toimetiste alasarjale „Süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia foorum“ apps für filme herunterladen. Alasarja taotluseks on edendada eestikeelset süstemaatilist ja oikumeenilist teoloogiat ning see on akadeemiline platvorm raamatutele, mis toetavad süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia ning nendega lähedalt seotud distsipliinide uurimist ja õppimist download map excerpt. Alasarja toimetajad on prof dr Thomas-Andreas Põder ning dr. theol. Johann-Christian Põder, Rostocki Ülikooli usuteaduskonna eetika nooremprofessor

Põderi uue raamatu esitlus toimub kolmapäeval, 6. veebruaril kell 12.30 Usuteaduse Instituudis.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English