ISSN 2228-1975
Search

Arvamuse kuulamine (nr 336/ 18.5.2018)

Foto: Kreet Aun

Nelipühal tähistab kristlik kirik oma sünnipäeva. Üks viis seda päeva tähistada on rääkida sellest, mis on tõeliselt oluline. Apostlite tegude raamatu teine peatükk kirjeldab, kuidas Püha Vaimu väljavalamine õpetas apostleid kõikides keeltes nii rääkima, et neid tõesti ka kuuldi, isegi inimesi ümbritsevas müras. See on võib-olla Püha Vaimu suurim and – rääkida nii, et sind kuuldakse. Siis saab järgneda mõistmine. Nelipühale pühendatud jutluses kirjutab Viljandi Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus rääkimisest ja kuulamisest ning sellest, kui olulised need meie igapäevaelus on, tugevdamaks hapraid suhteid ja loomaks kogukonda.

Meeli Tankler, Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari rektor, kirjutab arvamuse rubriigis arvamisest ja arvamustest ning arutleb, kas kristlaste hulgas saab olla mitmeid erinevaid arvamusi, küsides „Kuidas on lugu arvamusvabadusega kiriku sees ja sõnumiga kirikust väljapoole ulatudes?“ Kristliku kogukonna sees on arvamused see koht, kus Püha Vaimu antud rääkimise ja kuulamise and saavad tõelist rakendust leida. Meeli Tankler räägib arvamuste kasvamisest, kujunemisest ja muutumisest ning sellest, mis nende vahel tasakaalu hoida aitab.

Üks viis kristlasena oma arvamust kujundada on mõtiskleda Jumala kolmainsuslikkuse üle. Järgmise pühapäeva poole ette vaadates ilmub täna artiklite rubriigis kolmainupüha perikoobi abimaterjal. Kolmainupüha on kirikukalendris „noor“ püha, mil kirik ülistab kolmainu Jumalat. Kolmainsuse üle on vaieldud, see küsimus on tekitanud hereesiaid. Kolmainsuslikku Jumalat on kristlasel raske ise endale selgeks mõtestada ja teisele veel keerulisem seletada. Toomas Pauli sõnadega väljendades: „Palju kergem on kogeda Jumala Isa armastust, Issanda Jeesuse Kristuse armu ja Püha Vaimu osadust sõnas ja sakramendis siis, kui Kolmainus Jumal meid puudutab.“ Tartu Ülikooli Uue Testamendi lektor Ain Riistan ja EELK Harju-Madise õpetaja Joel Siim on kirjutanud eksegeetilise ja liturgilise abimaterjali kolmainupüha kirjakohale Ef 1:3–14.

Püha Vaimu väljavalamist ja kiriku sündimise päeva tähistame ka sellega, et avaldame uudiste rubriigis Kirikute Maailmanõukogu nelipühatervituse ja rahusoovi.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 14: kolmainupüha Ef 1:3–6(7–10)11–14.

Meeli Tankler, Arvamisest ja arvamustest.

Marko Tiitus, Ta julgustab meid üksteist kuulama (Ap 2:1-41).

Kirikute Maailmanõukogu nelipühatervitus

 

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English