ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu nelipühatervitus

14. mail 2018

Sünnipäeva tähistamine on alati rõõmus sündmus, eriti kui selleks on kiriku sünnipäev nelipühal. See on suurepärane võimalus tervitada rahusooviga – rahu olgu teiega! – õdesid ja vendi kõikjal maailmas.

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) 10. täiskogul 2013. aastal kuulutati välja õigluse ja rahu palverännak, mis oli reaktsiooniks valitsevale ülekohtule, kasvavatele ühiskondlikele lõhedele ja lahendamatutele relvastatud konfliktidele, mille tunnistajaks oleme olnud viimastel aastakümnetel. Meie osaduse elav tunnistus jõudnud igasse maailmaosasse.

Mitmed hiljutised palverännurühmade külaskäigud maailma eri paikadesse on näidanud, et kristlased on solidaarsed ülekohtu ja vägivalla ohvritega.

Nelipüha puhul tahame rõhutada selliste külaskäikude tähtsust solidaarsuse märgina ja nende tunnistust, mida juhib Püha Vaim.

Palverännurühmade liikmed on mõnikord kohanud mehi ja naisi, kes on kannatanud äärmusliku vägivalla all sellepärast, et nad olid võidelnud oma kogukonna paremate elutingimuste eest. Rühmaliikmed on juba oma kohaloluga pakkunud tingimusteta toetust kannatavatele inimestele ning panustanud demokraatliku kaasamise väärtustamisse ja rahulikku kooseksisteerimisse.

Alates 2016. aastast on palverännurühmad külastanud Palestiinat ja Iisraeli, Nigeeriat, Lõuna-Sudaani ja Kolumbiat ning jaganud sellega rahulootust ja Püha Vaimu kohalolu, mida Jeesus tõotas Johannese evangeeliumis (20:21–22) kõigile, kes teda järgida soovisid.

Kolumbias kohtusid nad ühendusega, mis püüab ratifitseerida rahulepingut ja rajada tõekomisjoni, mis avalikustaks erinevate relvarühmituste kuriteod aastakümneid kestnud relvastatud konflikti ajal valitsuse ja endise FARC-EP mässuliste ühenduse vahel. Palverändurid nägid KMN-i toetusel tõe väljaselgitamise jõupingutustes põhjust lootuseks.

Püha Vaimu ligiolu aitab ehitada uusi kogukondi, mis seisavad otsustavalt rahu ja õigluse saavutamiseks vajalike muutuste elluviimise eest. Selle läbi on võimalik saavutada olukord, kus ohvrid ja tegijad kuulavad üksteist ning kus otsitakse võimalusi ohvritele tehtud ülekohus hüvitada. See on uus olukord, uue loodu tunnusmärk.

Kolumbia inimesed usuvad kindlalt, et Jumal on Püha Vaimu läbi nendega ning on oma väega nende keskel armastuse sidemete kaudu. Uuendatud väega toidame me kõigi nende lootust, kes on kõige rohkem kannatanud ja kes ootavad ikka veel Havannas valitsuse ja FARC-i vahel sõlmitud rahulepingu täielikku ratifitseerimist. Vaadates igapäevaseid uudiseid avaliku elu tegelaste ähvardamisest, tapmistest ja teatud poliitiliste liidrite hoiatustest rahulepingust taganeda, siis vajab see lootus palju julgust ja vastupidavust.

Jeesus tõotas oma jüngritele, et ta läkitab neile Vaimu, keda kirjeldatakse kui „teist lohutajat”, samuti kui kaitsjat, lepitajat, eestkõnelejat: „Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti.” (Jh 14:15j)

Kui kirikud ja KMN astuvad välja ning annavad hääle ohvritele ja kõigile, keda surutakse ühiskonna äärealadele, siis tegutseb Püha Vaim ning teostab elu toetades Jumala plaani.

Tähistades 2018. aastal KMN-i 70. aastapäeva, palume me Jumalalt tema ligiolu kõigis konfliktides, nii Iisraelis ja Palestiinas, Süürias ja Korea poolsaarel – nõnda nagu ta on alati ligi olnud viimase 70 aasta sõdades ja konfliktides.

Meenutagem nelipühal kõigi nende inimeste elavaid tunnistusi maailma eri paigus, kes pühendavad oma elu lepituse ja rahu edendamisele koos õiglusega. Palvetagem, et nelipüha Vaim kingiks neile ning kõigile rahu ja lunastust, igatsevatele meesetele ja naistele lootust. Kuna selle aasta KMN-i õigluse ja rahu palverännaku keskmes on Ladina-Ameerika, palvetagem samuti, et Püha Vaim kaitseks ja juhiks selliste riikide nagu Nicaragua, Venetsueela ja Brasiilia inimesi ja võimukandjaid.

Aidaku ülestõusnud Kristus, kes kingib otsustavalt õigluse ja armastuse eest seisavatele kogukondadele elu, kõiki KMN-i liikmeskirikuid toimida samas Vaimus kui Jeesuse järgijate esimesed kogudused: „Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine.” (Ap 2:44)

Rahu olgu teiega!

 

Kirikute Maailmanõukogu presidendid:

Õp dr Mary-Anne Plaatjies van Huffel, Lõuna-Aafria Reformeeritud Unioonikirik
Õp prof dr Sang Chang, Korea Vabariigi Presbüterlik Kirik
Peapiiskop Anders Wejryd, Rootsi Kirik
Õp Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Kolumbia Presbüterlik Kirik
Piiskop Mark MacDonald, Kanada Anglikaani Kirik
Õp dr Mele’ana Puloka, Tonga Vaba Wesley Kirik
Tema Pühadus Johannes X, Antiookia ja kogu hommikumaa kreeka õigeusu patriarh
Tema Pühadus Karekin II, kõigi armeenlaste ülempatriarh ja katoolikos

 

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Soovitatud:

English