ISSN 2228-1975
Search

Istume ja mõtleme! (nr 41/ 21.9.2012)

Foto: K&T

 

Elu on kiire ja elus toimub palju. Kirikus ka. Kahe tuhande aasta jooksul on tehtud palju ja tehakse ikka edasi. Õnneks tuleb ette hetki, mil võib istuda maha ja mõtelda, mis on toimunud ja toimub. Pink, mis on fotosilma püütud Oxfordi ülikooli Worcesteri kolledži siseõuel ja mõeldud mõtlemiseks, innustagu ja sümboliseerigu meiegi „maha istumist“ ja järelemõtlemist, kaalumist, mida oleme öelnud, teinud, milles oleme olnud osalised ja milles oleme jätkuvalt.

Kirik & Teoloogia tahab anda oma panuse, et kirik oleks Eesti ühiskonnas teoloogilisem ning sellisena ehedamalt ja tõelisemalt kirik. Sellest on ajendatud meie artiklid, arvamuslood ja jutlused, mis ammutavad ainest minevikust, olevikust ja igavikust. Tänases uues numbris pakume mineviku mõtestamiseks kahte mõtlemapanevat lugu. Teoloogiadoktor Alar Laatsi artikkel kajastab vene vanausuliste koguduste tekke- ja ajalugu. Elame ju Eestis nendega kõrvuti ja ometi teadvustame nii vähe, kui unikaalne ja kannatusterohke on nende minevik. EELK Puhja koguduse diakon ja Tartu vangla kaplan Tiit Kuusemaa lisab aga oma meenutuslikus kirjutises killukese 1987. aasta 14. augusti sündmustest Mustlas. Need on jäänud muude sama ajastu sündmuste varju, ent ometi on neil ehk rohkemgi kaalu kui seni tunnistatud.

Suur rõõm on edastada lugejatele ka Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi professori Rein Veidemanni essee kirikust eesti kirjanduskultuuris. Nagu ülal nimetatud lood, paneb seegi meid tõdemuse ette, et meie aja- ja kultuuriloos on nii palju käsitlemata ja seni mõtestamata teemasid. Küllap on kirikulistel, teoloogidel ja kõigil teistel hea võtta Veidemanni täheldatud aspekte edaspidi tõsiselt.

Võru praostkonna vikaardiakoni Kätlin Liimetsa tänane jutlus on lugejaile ehk ootamatus vormis. Vormi on aga tinginud kirjakoht, millesse mahub terve igavik. Selleks, et saaksime olla ehedamad ja tõelisemad kirikus, peame lakkamatult uuenema, igavesti…

Pink kutsub istuma, head lugejad!

 

Tänases numbris:

Alar Laats, Vene vanausulised.

Rein Veidemann, Kirikust eesti kirjanduskultuuris.

Tiit Kuusemaa, „Olematu“ sündmus AD 1987.

Kätlin Liimets, Miks sa küsid mu nime? See on ju imeline! (Km 13:18)

Lisaks veel täiendusi rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English