ISSN 2228-1975
Search

Ole valvas ja hoia (nr 467/ 20.11.2020)

Ole valvas! Hoia! Need sõnad on meie praeguse ajahetke üleskutsed, hoiatused, soovitused, suunised, mida loeme meediast, kuuleme raadiost, vaatame televisioonist. Inimkonna ajaloos ja rahvaste elus on ikka ja ajast aega perioode, mil puruneb illusioon inimese elu turvalisusest, kujutlusest, et saame põhiasjades oma elu ja sündmuseid juhtida, kus me oleme abitud ja meist suuremate jõudude meelevallas. Ehk on need ajad just need tõeajastud, kus elu tegelik olemus end avaldab. Elamine, inimese elu on täis ohte, taipame ehmatusega. Meie igapäevane elurutiin paisatakse segamini ja hetkega me taipame, et me ei tea, mida toob homne. Mis siis teha, mis annab selles ohtuderikkas olukorras meile jõu, lootuse, julguse uutele ülesannetele vastu minna? Ilmutuseraamatus on imeliselt tänasega seostuv mõte: „Ole valvas ja hoia, mis on veel jäänud; Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud, ning hoia seda tallel ja paranda meelt!“ Jah, see on meil võimalik juba täna: meele puhastamine, oma elu ja mõtete ja tunnete, suhete ja tegude puhastamine ebaolulisest, väiklasest. Hoida üksteist, hoida iseennast, muutuda ise ja muuta elu enda ümber hoolivamaks ja hoidvamaks.

„Praegune aeg on eshatoloogiliste sõnumite jaoks soodne, neid tuleb nii vaimulikke kui ilmalikke. Tihti levitatakse sõnumit, mis tänase pühapäeva teemaks on: Valvake!“, kirjutab tänases jutluses „Ole Valmis!“ Tartu Ülikooli õppejõud Riho Altnurme. Ta mõtiskleb Vana Testamendi Malaki prohvetiraamatu kirjakoha (Ml 3:13–18) teemal: milleks valvata? Milline on tasu Jumala käskude täitmise eest, kas võime tasu loota siin või sealpoolsuses? „Prohvet siiski lohutab: vaev pole olnud asjata, Jumal on vagasid märganud ja nad meelde jätnud, nende näod on taevases mälestusraamatus, neid ei unustata.“

Arvamusloos „Lapseusk usuteaduskonnas ehk sild üle vaevavete“ kirjutab Tartu Ülikooli usuteaduskonna tudeng Nele Mikk: „Alustasin sel sügisel 37-aastaselt õpinguid Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, olles selle eest palvetanud ligi poolteist aastat. Miks nii küpses eas veel õppima minna? Loodan kasvatada oma talenti ning võtta viimaks kätte reha Jumala viinamäel, hakata pelga töötamise asemel teisi teenima. 15 aastat tarbe- ja ilukirjanduse tõlkimise kogemust vöö vahel, olen pürgimas vaimulike tekstide tõlkijaks, ning õppekohale pääsenud, võtsin seda heakskiiduna. Oo, ma olin nii ootust täis, jälle „silmad püsti peas“, nagu pool elu tagasi, kui olin õppimas inglise keelt ja kirjandust. /…/ Kui õpingud algasid, sain aga õige pea oma esimesed triibulised kätte. Minu lapselik usk, mis oli seni õitsenud eksootilise ja õrna lillena laboritingimustes, kus seda kasteti palve ja pühakirja lugemise ja jumalateenistuste ja vaimuliku muusikaga, sattus ühtäkki silmitsi teadusega.“

Artiklite rubriigis jätkame usuteadlase dr Alar Laatsi käsitlust idakatoliku kirikutest. Vaatluse all on kreekakatoliku eksarhaadid Kreekas ja Türgis, Albaania bütsantsi riitusega katoliku kirik, Italo-Albaania Katoliku Kirik, Lähis-Ida bütsantsi riitusega araabiakeelsed katoliiklased ehk melkiidid.

Foto: Kerstin Kask


Tänases numbris:

Alar Laats, Idakatoliku kirikud, 5. osa.

Nele Mikk, Lapseusk usuteaduskonnas ehk sild üle vaevavete.

Riho Altnurme, Ole valmis! Jutlus valvamispühapäevaks (Ml 3:13–18).

Kirikute Maailmanõukogu kutsub tungivalt üles tagama õiglusele ja Mägi-Karabahhi elanike inimõigustele tuginevat püsivat rahu.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English