ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu ajakiri kajastab kristluse dialoogi džainismi ja budismiga

Ajakirja Current Dialogue seekordne number kajastab džainistlikku ja budistlikku vaadet religioossele mitmekesisusele ja dialoogile, tegeleb monastilise religioonidevahelise dialoogi teemaga, ning keskendub problemaatilistele teemadele, millesse on kätketud religioosne ning interreligioosne dimensioon, näiteks migratsioon Euroopas ja tuumarelvad.

Kõiki teemasid saad näha allolevas sisukorras.

Ajakirja annab välja Kirikute Maailmanõukogu religioonidevahelise dialoogi ja koostöö programm.

„Editorial“ – Peniel Rajkumar

„Jain Approaches to Religious Plurality“ – Melanie Barbato

„On Destabilization and Multiple Religious Belonging in Monastic Interreligious Dialogue“ – Beatrice Porsiana

„Interreligious Work in the Face of Migration in Europe“ – Petra Bosse-Huber

„A Triple Engagement to Eliminate Nuclear Weapons“ – Peniel Rajkumar

„Christians and Buddhists in Dialogue: An Overview of the Past and Present“ – Elizabeth J. Harris

„Interreligious Harmony amid Conflicting Truth Claims: A Buddhist Perspective“ – Asanga Tilakaratne

„The Good Samaritan (Luke 10:25-37): A Joint Christian-Buddhist Reflection“ – Kemmyo Taira Sato, Michael Ipgrave

„Salt and Light“ – Margaret R. Rose

„Toward 2021: Where and What Do We Want to Be? Envisioning and Strategizing Directions for the Work of the Interreligious Dialogue Team“ – Peniel Rajkumar


Loe ajakirja siit!

Allikas: KMN

Soovitatud:

English