ISSN 2228-1975
Search

Ühise palve vägi (nr 371/ 18.1.2019)

Foto: Kreet Aun

Oleme üksteise liikmed. Meid ühendab see, et oleme Jumala loodud, Tema omad, Tema poolt armastatud ja seda vaatamata meie erinevustele inimestena, vaatamata erinevatele rahvustele ja päritolule, vaadetele ja aadetele. Olgu ka palve see, mis meid ühendab, mis aitab meil kasvada armastuses, mis ületab eelarvamused ja ebaõigluse piirid, mis aitab meid austada iga inimese ainulaadsust, nõnda et võiksime selles mitmekesisuses kogeda ühtsust.

Ühisosa leidmisele, ühisele palvele ja erimeelsuste ületamisele pühendatud oikumeeniline palvenädal algab täna. 2019. aasta oikumeenilise palvenädala tekstid on koostatud Indoneesias. Avaldame meie jutluste rubriigis palvenädala liturgiliste tekstide tõlke eesti keelde. Tekste on kaheksa. Igaüks neist kõnetab tänapäevalgi veel elujõulist ebaõiglust või mõnda pattudest, mis võivad määrida ka koguduste elu ja kahjustada meie ühise usu tunnistamise väärtust maailma silmis. Tunnistades oma usku ja tunnistades pattu saame me uut jõudu ja uut lootust, et ühised palved ja ühised pingutused kannavad meid ühiselt jätkuva paremaks muutumise teel.

Artiklite rubriigis avaldame Rita  Beloševa  käsitluse Martin Lutheri rollist Pühakirja õpetajana ja Pühakirja õige tõlgendamise olulisusest Lutheri jaoks. Kas Martin Lutheri laual oli ainult Pühakiri ja ta mõistis Pühakirja läbi temale omase Vaimu, kes seletab kõike? Või kujundasid paralleelselt tema teoloogiat oma ajastu kontekst, kirikuisade kirjutised, Pühakirja kommentaarid ja muud traditsioonilised tõlgendusallikad ja -meetodid? Kas Luther tunnustas ja kasutas endale eelneva ja oma ajastu väljakujunenud traditsioonilisi Pühakirja tõlgendamise põhimõtteid ning jätkas nendega või muutis sootuks ümber – oli ta oma ajastu võlgnik või kriitik?

Arvamusloona avaldame onkoloog dr Mari Lõhmuse ja hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi  vestluse onkoloogiast ja haigustega seotud müütidest ja tegelikkusest ning elu õppetundidest, mida kogeme raskustega kokku puutudes. Dr Lõhmus arutleb ka arstina aitamise raskustest ja dilemmadest: Meil võivald olla ka sellest osas erinevad arusaamad, millist abi see inimene vajab. Inimene võib mõelda, et tal on vaja vaimujõudu, et valuga hakkama saada, ära kannatada, ja arst mõtleb, et on vaja ravimeid, et selle valuga hakkama saada. Me adume seda probleemi erinevalt.

Head lugemist ja jõudu ühisosa otsimisel!

 

Tänases numbris:

 

Rita Belõševa, Martin Lutheri pühakirjamõistmise kesksed põhimõtted ja nende kujunemine.

Katri Aaslav-Tepandi, Lootust üles ehitades. Vestlus onkoloog Mari Lõhmusega.

Oikumeenilise palvenädala kaheksa mõtisklust ja palvet.

Kristliku ühtsuse palvenädal 18.-25. jaanuarini 2019.

 

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English