ISSN 2228-1975
Search

Topeltkodakondsus (nr 283/ 12.5.2017)

Foto: Kadri Lääs

Usklik inimene elab ajalikus maailmas kui kahe riigi kodanik – ajaliku ja igavikulise. Ühelt poolt on ta kutsutud mitte leppima selle maailma olukorraga ja vajadusel sellele ka vastanduma. Religioonide ajaloost ja ka tänapäevast teame arvukalt näiteid, kus selline vastandumine on viinud teravate konfliktideni usklike siseringist väljaspoolseisjatega või teiste uskkondade esindajatega. Ajalik on kuulutatud ilmalikuks sfääriks, millele ei pea palju tähelepanu pöörama – väljendugu see siis äärmuslikus asketismis või aktiivses võitluses n-ö uskmatutega. Teiselt poolt kristlastena Jumala kutset järgides ei saa selle maailma olukord meid kuidagi ükskõikseks jätta. Me oleme asetatud siia selle maailma keskele missiooniga kuulutada ja jagada Jumala armastust ning väärtustada Jumala loodut.  Tänane Kirik & Teoloogia pakub võimalusi mõelda kaasa ajaliku ja igavikulise tõlgendamise ning väärtustamise, nende vahekorra ja tasakaalu üle ajalikus maailmas.

Ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Kristiina Vaiksalu kirjutab Qumrani käsikirjade leidmise 70. aastapäeva puhul käsikirjade leidmise ajaloost, sisust ja tähendusest: „Käsikirjad annavad meile enneolematu võimaluse heita pilk sellele, milline oli kujunev Piibel 2000 aastat tagasi ja veenduda, et tekstide kirjutamine, edasi andmine ja otsustamine, millised raamatud jõuavad kaanonisse, oli inimtegevuse tulemus ja seega mõnes mõttes juhuslik. Iga piibliraamatu kompositsioon kasvas ja arenes sajandite jooksul ning seda parandasid, täiendasid või kirjutasid koguni täiesti ümber anonüümsed kirjatundjad.“

Tartu Ülikooli õppejõud dr Ain Riistan kutsub osalema islamifundamentalismi käsitleval e-kursusel ning osutab oma arvamusloos, et maailmas seoses islamiga levivate probleemidega on oluline eristada islami usu erinevaid tahke ning suundumusi:  „On vaieldav, kas islamit saab pidada olemuslikult vägivaldseks religiooniks, ent tõsiasi on siiski see, et vägivaldne islam on täiesti olemas ja selle teemaga tuleb tegeleda.“

Kristlase rolli ja olemise üle – kahe riigi, taevase ja maise, kodanikuks olemise üle siin  ajalikus maailmas arutleb oma jutluses Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus: „Me võime eristada kodakondsuseid, kuid me ei saa eristada seda, et kirikusse tulles oleme üks inimene ja väljudes oleme teine.”

Uuudiste rubriigist saab lugeda Namiibias toimuva Luterliku Maailmaliidu 12. Täiskogust.

 

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Kristiina Vaiksalu, Aardeleid Surnumere ääres. Põgus sissejuhatus Qumrani käsikirjadesse.

Ain Riistan, Islamifundamentalismist.

Jaak Aus, Kahe riigi kodanik.

Uudis: Luterliku Maailmaliidu president Younan julgustas luterlasti jätkama Lutheri reformipüüdlusi.

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

 

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English