ISSN 2228-1975
Search

Uskuda imet (nr 102/ 22.11.2013)

Foto: Johann-Christian Põder
Foto: Johann-Christian Põder

 

Kui palju imelist on peidus elus ja usuelus, kui oleme ärksa silmaga ega vaju enesestmõistetavuste ja vormeliks muutunud ettekujutuste rutiinsesse, justkui ette programmeeritud tavapärasusse. Jumal on meie senist elu katkestav, imestama panev jõud, imestav usk on aga ühtlasi ülesanne meie mõistmisele. Tänases numbris jätkub Rudolf Bultmanni käsitlus imest, tema juba teoloogiaajaloo klassikavaramusse kuuluva artikli teine osa ilmub täna koos tõlkija Jaan Lahe järelsõnaga.

Usu-uuendaja Martin Lutheri elu kohta räägitakse samuti lugusid, mis panevad imestama, millest mõni sarnaneb pühakute elulugudest tuntutele. EELK Kadrina Püha Katariina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikson vaatleb tänases Kirik & Teoloogia arvamusloos Lutherit kui hoiatust. Tõepoolest, kes ta siis oli? Mida ta tegi? Kuivõrd vallandas ta midagi, mis oli juba ootel ning pidanuks juhtuma iga hetk? Mis üldse on inimlik pingutus ja mis Vaimu töö?

Kirik & Teoloogia toimetuse liige Johann-Christian Põder, kes lõpetas sel sügisel töö vanglate kaplaniteenistuses, toob täna lugejani kolm vanglajutlust. Ka nendes on juttu inimese võimalustest ja Vaimu armust. Ka nendes on juttu meie eilsest päevast, meie inimlikest asjadest, mis meid tingivad ja meie muresid põhjustavad. Ning teisalt Jumala sekkumisest, mis meile, loodutele, on imelisena mõistetav ilmutuses ja usus. Nii on usklike inimeste kogudus – kirik – imeline, kui teda nii mõista, Vaimu väel, vaimustunud usus mõista.

 

Tänases numbris:

Rudolf Bultmann, Küsimus imest, 2. osa.

Meelis-Lauri Eriksson, Luther kui hoiatus.

Johann-Christian Põder, Ja mina annan teile hingamise! Kolm vanglajutlust.

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English