ISSN 2228-1975
Search

Kogumise aeg (nr 189/ 24.7.2015)

suvelugu
Foto: Johann-Christian Põder

Põhjamaa suvi on üürike, alles ta algas, juba maasikate aeg läbi, pea on hein tehtud, mustikad valmis. Südasuvi on käes. Suvi on aastamurede ja pingete mahalahtumise aeg, see on kogumise aeg. Peatades aja, oma inimliku, ülesandeid ja tegusid täislaetud aja,  lubades argimuredel ja tööpingetel hajuda kui  pilvedel sinitaevas, võime kogeda looduse imet, võime näha sipelga rändu kõrrel, imetleda pääsukese lendu, kuulda puude latvade kohinat. See on aeg Jumala armu kogemiseks. Looduse ime taipamiseks. Me tajume end osana suurest loomistööst.  Neil vabanemise hetkil saame uut inspiratsiooni, uusi mõtteid  teistmoodi tegevusteks, uut perspektiivi ja jõudu elada, näha oma sihte ja tegevusi avaramalt.

Haakudes üleilmse luterlike kirikute osaduskonna kolmeaastase reformatsiooni juubeliprogrammiga alustab Kirik & Teoloogia kolm aastat vältava projektiga, mille käigus avaldame valiku seni eesti keeles ilmumata Martin Lutheri kirjutisi, mis on suunatud laiemale lugejaskonnale. Pidades silmas teema-aastat „Kaheksa sajandit Maarjamaad“, otsustas toimetuskolleegium möödunud aasta lõpul avaldada esimesena Maarja kiituslaulu seletuse. Kevadel aga selgus, et just selle teksti tõlkimisega oli alustanud ka reformatsiooni ja Lutheri teoloogia asjatundja dr Urmas Petti. See ilmus äsja Tartu Jaani koguduse taaspühitsemise 10. aastapäeva puhul väikese raamatukesena ja ilmub erandina veel kord ka Kirik & Teoloogias. Edaspidi avaldamisele tulevad Lutheri tööd ilmuvad eesti keeles esmakordselt.

Käesolevas numbris avaldame niisiis esimese osa Martin Lutheri 1520.–1521. aastal  valminud piiblikommentaarist „Magnificat“. Magnificatiks nimetatakse Maarja kiituslaulu Luuka evangeeliumis (Lk 1:46–55), mis algab ladina keeles sõnadega „Magnificat anima mea Dominum” ehk „Minu hing ülistab Issandat“. Tõlkija kirjutab saatesõnas: „Magnificati seletust peetakse Lutheri piiblikommentaaride seas selle kauniduse tõttu omamoodi pärliks. Maarja kiidulaul oli toona igapäevane palvetekst ning seega osales Luther oma tõlgendusega kõigepealt pärandatud vagaduses. Samas näitlikustab see Lutheri käsitlust Jumala varjatud tegutsemisest ajaloos ja tema muutunud arusaama Maarjast. Jumala ema ei austata enam taevakuninganna ja lunastuse vahendajana, vaid noore naisena, kes alistus Jumala tahtele ning on sellega usu eeskujuks. Luther näeb Maarjas kujutatud sellist alandlikkust, mis pole inimlik püüdlus ega saavutus, vaid usk, milles inimene teab, et ei saa Jumala ette midagi kaasa võtta, ennast kuidagi kehtestada, ta saab üksnes vastu võtta.“

Kullamaa koguduse õpetaja Lembit Tammsalu kirjutab oma jutluses Jumala armastuse avalikuks saamisest Jeesuse alandlikkuse, teeniva ja ohverdava olemuse kaudu. „Kogu oma avalikus tegevuses, kuulutamises, õpetamises, ravitsemises ja lohutamises oli Jeesus vaid Jumala Sulane, inimeste Teenija. Tema teenimise suurimaks mõtteks on see, et Ta annab oma elu, lunastades patuse inimkonna surma koormast ja lepitades Loojaga.”

Suvi on tihti ka aeg kohtumisteks: kohtumisteks vanade ja uute tuttavatega, kohtumisteks uute paikade ja mõtetega, kohtumisteks iseenda ja Jumalaga – aeg kohtumisteks silmast silma.  Anu Põldsam kirjutab oma  esmakordsetest silmast silma kohtumistest põgenikega Iisraelis. Ta möönab, et tegemist on väga mitmetahulise teemaga ühes selles peituva näilise lahendamatuse ja katkematu lootusega: „Suutmatus olukorraga tegeleda – olles iisraellikult karmikäeline ja ehk hoolimatugi või siis skandinaavialikult kompromissialdis ja leebe – teeb kahju mõlemale poolele, nii vanadele omadele kui ka uutele potentsiaalsetele omadele. Väidetavalt on hirmul suured silmad ja armastus teeb pimedaks. Tugevad tunded tõepoolest üheaegselt nii võimendavad kui ka pisendavad teatud aspekte inimese või olukorra juures, mida me vastavalt kas näha tahame või ei taha. Kuidas kõige selle juures tõele näkku ja oma ligimesele otsa vaadata (võib-olla südamega?), see on juba ise küsimus.”

Head lugemist ja kirgastavaid kohtumisi ning kogumist!

 

Tänases numbris:

Martin Luther, Magnificat – tõlgeja seletus, 1. osa.

Anu Põldsam, Silmast silma.

Lembit Tammsalu, Jumala armastuse ohvritee (Mt 20:20-28).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

 

• Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

• Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud 2010-2015 ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

• Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English