ISSN 2228-1975
Search

Teel majandusliku ja ökoloogilise õigluse poole, et anda meile tulevik ja lootus

Euroopa Kristliku Keskkonnavõrgustiku 12. assamblee moto:

„Et anda teile tulevikku ja lootust“ (Jr 29:11). Kogunemine, kus tuleviku heaks jagame lugusid ja kogemusi.

Paavst Franciscuse entsüklikat „Laudato si“ on kõrgelt hinnatud ka väljaspool roomakatoliku kirikut. „Rohelisel“ patriarhil Bartolomeosel on teedrajav roll tervikliku vaate edendamisel säästvale arengule. Nende ja mitmete teiste kirikute juhtide jõupingutused on teinud selgeks kirikute ja religiooni rolli keskkonnaga seotud temaatikas. Kirikud üle terve kontinendi on aktiivselt kaasatud ning kirikute teadlikkus on tõusuteel, eesmärk on teadvustada vajadust kanda hoolt kogu loodu eest.

Euroopa Kristliku Keskkonnavõrgustiku (European Christian Environmental Network, lüh EKKN) 2018. aasta assamblee pöörab tähelepanu kliimamuutustega seotud probleemidele ning rõhutab seotust kliimakatastroofide, reostuse leviku, ökosüsteemide teisenemise ning majanduslike ja sotsiaalsete tegevuskavade vahel. Assamblee fookus on kiriku roll nende küsimuste kõne alla võtmisel ning tegevuskavade loomisel.

Assamblee toimub Poola linnas Katowices, mis käesoleva aasta lõpu poole võõrustab ka ÜRO kliimakogunemist COP24. EKKN-i assamblee jaoks on oluline tõsta sotsiaalset teadlikkust ökoloogiliste muutuste ja majandustegevuse seostest. Assamblee tegevuses sisaldub eetika, teoloogia ja kirikute rolli arvessevõtmine keskkonna väljakutsetele vastu astudes, samuti ka Poola kirikute tugevam kaasamine nende teemadega tegelemisel.

Assamblee on ühtlasi võimalus tähistada EKKN-i 20. aastapäeva ning rõhutada kirikute tähtsust kogu loodu eest hoolt kandmisel.

Assamblee teokssaamise kohalikud partnerid on Poola Kirikute Nõukogu (Ecumenical Council of Churches in Poland) ja Katowices tegutsevad kogudused.

Oodatavad tulemused:

  • Tõsta sotsiaalset teadlikkust looduses toimuvate muutuste, majandustegevuse ja võimalike lahenduste seostest.
  • Teadvustada kirikute rolli ning nende eetika ja teoloogia tähtsust ökoloogiliste kriiside lahendamisel.
  • Süvendada kirikute kliimamuutuste ja säästva arengu eesmärkide (Sustainable Development Goals, lüh SDGs) saavutamise programmide koostööd ja koordineeritust.
  • Toetada ja tugevdada Poola kirikuid kogu loodu eest hoolt kandmise ülesandes.
  • Kokku leppida EKKN-i ühistegevused ning tugevdada ühist võrgustikku ja info jagamist, mis arvestavad kirikute ühiseid tegevusi konkreetsetes partnerlusprogrammides.

Allikas: ECEN

Uudis on tõlgitud lühendatult. Link uudise täistekstile asub siin:

12th Assembly in Katowice: On the way to economic and ecological justice

Link assambleega seotud uudisele: Roman Juriga nimelise Öko-kiriku auhinna kätteandmine

K&T-s on varem samal teemal ilmunud:

Loodu eest hoolt kandmine on osa kristlikust teoloogiast

Kristlased ühinevad kutses keskkonnaõiglusele: loodu hooaja deklaratsioon 2018

All pildil on Katowice katedraali (ehitatud 1927–1955) vasakpoolne altar Fatima puuga, mis on pühendatud Neitsi Maarja ilmutusele 1917. aastal Fatima külas Portugalis.

Soovitatud:

English