ISSN 2228-1975
Search

Kristlased ühinevad kutses keskkonnaõiglusele: loodu hooaja deklaratsioon 2018

Kristlased ühinevad kutses keskkonnaõiglusele:

loodu hooaja deklaratsioon 2018

1. september 2018, Assisi

 

Selle aasta loodu hooajal tuleme me taas kokku kristlastena üle denominatsiooni piiride, olles täidetud tänuga Jumala elu anni vastu. Me mõistame, et meie inimestena oleme osa Jumala loodust. Me tähistame mitmekesisust, ilu ja vastastikust alalhoidmist kogu loodus, kus Jumal on ette näinud elu õiglastes suhetes.

 

Meie maailm on kriisis

Me elame ajal, mil kogu loodu seisab silmitsi tohutute eksistentsiaalsete ohtudega. See viis, kuidas me oleme üles ehitanud oma majanduse ja ühiskonnad, on viinud mõõtmatu kahjuni taimedele ja loomadele, kellega me Maad jagame, ja meile meie inimeste perekonnas samuti. Selle asemel, et austada osa, mis meil on Jumala aia harijatena, oleme me elu teinud rahaks, otsinud sellest kasumit, ning selle tulemuseks on elu hävitamine kõigi jaoks. Meie ohjeldamatu tootmine, tarbimine, kaevandamine ja ahnus on kaasa aidanud enneolematul tasemel ebavõrdsusele, kus üksnes vähesed omavad, valitsedes tohutul hulgal ressursse, ning suurel enamusel on vaid natuke või pole üldse midagi, mis aitaks neil elada väärikalt. Me oleme hävitanud elu ning oleme tahtlikult maha salanud meie Issanda soovi elu täiuse järele, mis kuulub kõigile (Jh 10:10).

 

Kutse kliimaõiglusele

Meie vankumatu kutse kliimaõiglusele on jätkuvalt oluline prioriteet. Me usume, et Jumal on meid kutsunud õigesse suhtesse üksteisega ja Maaga. Me tunnistame, et meid praegu tabava kriisi põhjuseks on asjaolu, et me ei ole kuulda võtnud Jumala kutset armastada loodut ning üksteist ja et me oleme selle asemel otsinud omakasu. Me tahame pöörduda tagasi elu Jumala poole ja kuulda kaeblemist kogu loodus, kes otsib lunastust (Rm 8:19–21).

 

Kutse uuele ülemaailmsele solidaarsusele kannatajatega

Edasi kutsume me ka uuesti ülemaailmsele solidaarsusele arenguriikide inimeste ja kogukondadega, eriti nendega, kes on kliimamuutuse mõjude rindejoonel. Me oleme heitunud ebapiisavast solidaarsusest ja toest inimestele ja kogukondadele, kelle maa-alad on kadunud kliimamuutuse mõjude tulemusel, näiteks merevee taseme tõusu ning teiste äärmuslike aeglaste ja äkiliste ilmastiku sündmuste tõttu. Me oleme mures hädaolukorra pärast nende seas, kes peavad ümber asuma, sest nende kodumaad muutuvad elamiskõlbmatuteks. Me toetame Pariisi kliimakokkulepet, ent oleme mures, et 2015. aasta lepingu positiivne vaim on kadumas. Me kutsume uuesti pühenduma sellele kokkuleppele.

 

Rahvusvaheline tegevus

Rahvusvaheline koostöö on ülimalt oluline, et lahendada seda kogu planeeti puudutavat kriisi. Me ootame lootusrikkalt ülemaailmset kliimameetmete tippkohtumist, kus mitteriiklikud organisatsioonid võtavad oma kohuseks selles suunas edasi liikuda. Valitsuse tasemel kuulub meie tugev toetus Pariisi kliimakokkuleppele ja selle eesmärkidele piirata globaalset temperatuuritõusu 1,5 kraadiga, arendada ülemaailmset jätkusuutlikkust ning tagada rahalised vahendid, tehnoloogia ja oskused, et toetada kliimameetmeid. Me oleme mures, sest paljud riigid maailmas ei ole täielikult pühendunud plaanidele ja põhimõtetele, mis on tarvilikud nende eesmärkide saavutamiseks. Me kutsume uuesti pühenduma sellele kokkuleppele, ja eriti kutsume me suuremale ambitsioonile tulevastel COP24 ÜRO kliima läbirääkimistel Poolas sellel aastal [Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni osapoolte 24. konverents, mis toimub 3.–14. detsembril 2018 Katowices Poolas. – Toim.]. Usust juhitud inimestena julgustame me tungivalt poliitilisi juhte nõustuma Pariisi määrustega ja tarvilike juhistega, et tagada selle lepingu ambitsioonikas, õiglane ning aus täitmine. Seda peab tegema, järgides kutset õiglasele üleminekule suurema jätkusuutlikkuse suunas ning väiksema kasvuhoonegaaside heite suunas, et kaitsta nii praegusi kui tulevasi põlvkondi.

 

Meie pühendumine ja vastutus

Kristlased üle kogu maailma tegutsevad juba praegu: paljude muude tegevuste hulgas istutavad nad puid, panevad päikesepaneele oma kirikute katustele, reageerivad kliima põhjustatud katastroofidele, harivad oma kogudusi kliima muutuse ja keskkonna osas. Erilist tähelepanu väärib nende tegevuste seas püüe öelda lahti fossiilkütustest, sest see on seotud just struktuursete ebaõiglustega ning toob meid lähemale puhta energia majandusele. Me kutsume kõiki inimesi, kes käivad usus, ühinema nende pingutustega ning osalema kasvavas liikumises, kus ligimese eest hoolitsetakse nii, et hoolitsetakse loodu eest.

Me kinnitame oma kutset ja vastutust hoolitseda loodu eest ning oma missiooni teenida ühtsust ja solidaarsust inimeste ja kogukondadega kõigis maailma paigus. Me kinnitame oma kohustust jagada oma teadmisi, ressursse ja ühtekuuluvust nendega. Me anname endast parima, et muuta oma majandus- ja investeerimismudeleid ning oma isiklikke ja institutsionaalseid tavasid, et teenida kliimaõigluse põhimõtteid. Me oleme kliimaõigluse eestkõnelejad ja propageerime seda, me kasutame iga võimalust, mis meile on antud, et kõneleda julgelt inimestega ja kogukondadega, kes on mõjutatud praegusest keskkonnakriisist. Me pühendame ennast sellele, et panna alus veelgi tugevamale kogu loodu hoidmisele ja jätkata ühist sammumist kliima-, ökoloogilise ja majandusliku õigluse suunas.

Oma kirjas roomlastele ütleb Paulus meile, et „loodu ootab pikisilmi“ [Rm 8:19]. Lootusega, mis on sündinud armu annist, ootame me päeva, kui inimkond taasavastab oma armastuse Looja vastu, oma austuse loodu vastu ning oma armastuse kõigi loodute vastu, kes jagavad seda, meie ühist kodu.

 

Assisi, 1. september 2018

Esimene oikumeeniline palve loodu eest, Sammudes ühiselt COP24 suunas

 

Loodu hooaja oikumeenilise juhtkomitee liikmed

ACT Alliance

ARocha

Anglican Communion Environmental Network

Christian Aid

Global Catholic Climate Movement

Lausanne/ WEA Creation Care Network

Luterlik Maailmaliit

Kirikute Maailmanõukogu

Reformeeritud Kirikute Maailmaosadus

 

Allikas: LML

Vt ka Season of Creationi kodulehte

Sinu kogudus osaleb looja hooaja tähistamisel? Registreeri end siin!

Loe ka Euroopa Kirikute Konverentsi uudist looja hooaja tähistamisest.

Soovitatud:

English