ISSN 2228-1975
Search

„Aeg elada ja aeg surra”. EELK Usuteaduse Instituut kutsub koolitustele bioeetika teemadel

eluvõti

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema koolitustel

„Aeg elada ja aeg surra”: Euroopa evangeelsete kirikute orienteerumisabid elu lõpu ja algusega seotud küsimustes

Läbiviija: Johann-Christian Põder, Kopenhaageni Ülikooli usuteaduskonna meditsiinieetika järeldoktor; osales EELK esindajana orienteerumisabide konsultatsiooniprotsessis

Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised, meditsiini töötajad ning usuteaduse ja seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik huvilised.

Toimumisajad: Koolitus toimub kahel päeval kl 10.00-17.00, kuid võimalik on osaleda ka ühel päeval.

02.05.2018 I „Aeg elada ja aeg surra“
14.11.2018 II „Enne kui ma sind emaihus valmistasin…“

Taust ja koolituse alusmaterjal: Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) on välja andnud kaks olulist abimaterjali, mis aitavad orienteeruda elu lõpu ja algusega seotud küsimustes.

„Aeg elada ja aeg surra“ (2011) keskendub eutanaasia ja abistatud enesetapuga seotud küsimustele. Dokument on intensiivse konsultatsiooniprotsessi tulemus, milles osalesid EKOE liikmeskirikud ja mille lähtekohaks oli EKOE eetika ekspertrühma koostatud tekst. Orienteerumisabiga soovivad Euroopa evangeelsed kirikud anda ühise panuse arutellu, kuidas elu lõppemisega väärikalt toime tulla.

Sarnase konsultatsiooniprotsessi tulemus on „Enne kui ma sind emaihus valmistasin…“ (2017), mis pühendub elu algusega seotud küsimustele. Ka seoses elu algusega on meditsiini kiire areng seadnud meid keeruliste eetiliste küsimuste ette. Orienteerumisabi käsitleb erinevaid reproduktiivmeditsiiniga seotud valdkondi (kehaväline viljastamine, asendusemadus, sünnieelne diagnostika jne) ja soovib avada Euroopa evangeelsete kirikute ühist seisukohta elu algusega seotud eetilistes küsimustes.

Koolitussarja eesmärk: süvendada teadlikkust elu lõpu ja algusega seotud eetilistest probleemidest ning arutleda evangeelse viisi üle kujundada eetilisi seisukohti keerulistes bioeetilistes küsimustes.

Koolituse aluseks on orienteerumisabide eestikeelsed tõlked: „Aeg elada ja aeg surra“ vt siit. Materjal „Enne kui ma sind emaihus valmistasin…“ ilmub eestikeelsena 2018. aasta septembris.

Koolituse meetod: Koolituspäeva eel tutvuvad osalejad vastava orienteerumisabi tekstiga ja loevad läbi need osad, mis antakse teada registreerimisel. Koolitusel on raskuspunkt seminarivormis arutelul, mida saadavad sissejuhatavad ja selgitavad loengud.

Koolitussarja ja koolituspäevade õpiväljundid:

Koolitussarja läbinud
– tunnevad sügavamalt tänapäevaseid elu lõpu ja algusega seotud eetilisi probleeme;
– oskavad identifitseerida Euroopa evangeelsete kirikute ühiseid lähenemiskohti seoses elu lõppu ja algust puudutavate eetiliste probleemidega ja nende üle arutleda;
– oskavad arutleda kaalutletult evangeelse viisi üle kujundada seiskohti bioeetilistes teemavaldkondades.

Koolitus toimub EELK Usuteaduse Instituudis, Pühavaimu 6, Tallinn.

Registreeruda palume hiljemalt 30. aprilliks 2018 elektroonilisel vormil siin >>

Osalustasu (sisaldab koolituse ja lõunasöögi) 18 või 30 EUR.

Lähem info: Kerstin Kask tel. 553 0399 või e-posti aadressil kerstin.kask@eelk.ee

* * *

EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna süstemaatilise teoloogia õppetooli ja täiendusõppe osakonna koostöös on varem (2016-2017) toimunud koolitussari „Jumala armu poolt vabastatud“: luterlik arusaam kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest tänapäeval.

Soovitatud:

English