ISSN 2228-1975
Search

Usuteaduse Instituudis esitletakse uusi raamatuid

Kolmapäeval, 9. septembril kell 15.00 toimub Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6) kahe uue raamatu esitlus. Neist esimese autoriks on Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professor ja ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe, teise autoriks Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna dekaan ja samuti piibliteaduste professor Randar Tasmuth.

Jaan Lahe raamat „Sõnum Teisest Maailmast. Mis on kristluse põhisõnum?“ tutvustab ristiusu põhiõpetusi mitteteoloogidele ja on mõeldud kõigile, kes tunnevad huvi kristluse kui religiooni vastu. Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik tutvustab raamatut järgnevalt:

„Elame ajajärgul, mil mõistusest ja mõistlikkusest peetakse lugu. Kui mõistlikkuse programm ka alati ei teostu, siis eeldatakse seda vähemalt ideaalina. Samas ei ole tänapäeva maailmast kuhugi kadunud uskumine Jumalasse, jumalatesse, teispoolsusesse. Kristlus on jätkuvalt levinuim usund maailmas ning Eestiski. Usundiloolane ja teoloog Jaan Lahe ehitab raamatuga „Sõnum teisest maailmast“ silda usu ja mõistuse, tänapäeva eestlase ja kristluse vahele. Nõnda tunnistab ta kristlusele lahutamatult omast intellektuaalset mõõdet, vajadust usku mõtestada ning seda kaasaegses keeles välja öelda. Raamatu autor on veendunud, et kristliku usu tuum jääb muutumatuks, ent selle väljendamine on läbi aegade muutunud ja muutub edaspidigi. Jaan Lahe tuleb vastu praegusele, paljude teadmiste ja suurte valikute maailmale, milles siiski esitatakse jätkuvalt lihtsaid eksistentsiaalseid küsimusi, ning kirjutab kristlusest nii, et see on avatud dialoogiks teaduse, filosoofia ja teiste usunditega. Hea tunne on hoida käes raamatut, mis edastab kristlikku sõnumit tänapäeva inimesele mõistetavas keeles. Eesti keeleruumis juhtub seda harva – kasutagem seda võimalust.”

Lisaks Usuteaduse Instituudile tutvustatakse Jaan Lahe uut raamatut ka Tartu Jaani kirikus 13. septembril kell 12.15. Esitlused toimuvad ka Viljandi Jaani ja Rakveres Kolmainu kirikus, kuid nende täpsed toimumisajad selguvad peatselt.

Randar Tasmuthi raamat „Uue Testamendi kontekstualiseeriv teoloogia: kristliku usulise mõtte ja praktika sünd“ on mõeldud lugejatele, kellel on juba teoloogilised eelteadmised. Raamat on mõeldud Uue Testamendi teoloogia õpikuks Usuteaduse Instituudis, kuid kindlasti pakub see huvi kõigile, kes huvituvad kristluse varasest ajaloost ning varakristlikust mõttemaailmast. Tasmuthi teos väärib tähelepanu kui esimene Eesti autori tervikkäsitlus Uue Testamendi teoloogiast, mis on ilmunud raamatuna. Usuteaduse Instituudi kunagise Uue Testamendi professori Ago Viljari (1910-1989) mitmeköiteline „Uue Testamendi teoloogia“ on jäänud vaid käsikirjaks. Professor Jaan Lahe iseloomustab Randar Tasmuthi uut raamatut järgnevalt:

„Uus Testament ei paku oma lugejatele süstemaatilist käsitlust Jumalast, inimesest ega maailmast, vaid kuulutab erinevate sümbolite ja piltide abil kristluse põhisõnumit, et Jeesus on Lunastaja ja et Tema kaudu päästab Jumal inimkonna. Uue Testamendi teoloogia kui teoloogilise distsipliini ülesanne on esitada süstematiseerituna erinevate Uue Testamendi autorite katseid seda sõnumit tõlgendada ja mõtestada, selleks et tänased Uue Testamendi lugejad ja kuulajad võiksid seda sõnumit paremini ja sügavamalt mõista. Professor Randar Tasmuth on andnud selleks suure panuse. Tema teos on esimene algupärane Eesti teoloogi koostatud käsitlus sel teemal, mis on ilmunud ka raamatuna. Soovitan raamatut nii neile, kes õpivad teoloogiat, kui ka vaimulikele, teoloogidele ning kõigile, kes soovivad süstemaatiliselt tundma õppida algkristlikku mõttemaailma.“

Usuteaduse Instituudis toimuval esitlusel tutvustavad oma raamatuid mõlemad autorid ise ning raamatuid on võimalik osta ka soodushinnaga.

Soovitatud:

English