ISSN 2228-1975
Search

Humboldti ülikooli teoloogiaprofessor ja endine president Christoph Markschies toetab teoloogia tugevdamist Berliinis

Teoloogiaprofessor Christoph Markschies võttis sõna teoloogia eriala tugevdamise toetuseks Berliini Humboldti Ülikoolis. Ülikooli senati poolt kavandatav Islami Teoloogia Instituut pakkuvat võimalust teha just Humboldti Ülikoolist „see koht Berliinis, kus parimal juhul nii mõlemad kristlikud konfessioonid (evangeelne ja roomakatoliku – toim.), aga ka juutlus ja islam reflekteerivad oma religiooni teaduslikult ja hariduse andmise eesmärgiga. Nii kirjutab Markschies, endine Humboldti Ülikooli president, kaastöös ajakirja Herder Korrespondenz märtsinumbrile.

Ühtlasi lükkas Markschies tagasi meedias avaldatud teated selle kohta, et Humboldti Ülikool kavandab multikonfessionaalset ja multireligioosset segateaduskonda. Franfurter Allgemeine Zeitung oli eelnevalt kirjutanud, et Humboldti Ülikooli evangeelse usuteaduskonna eesmärgiks on integreerida oma katuse alla islami, juudi ja katoliku teoloogia. Markschies ise õpetab evangeelses usuteaduskonnas vanaaja kirikulugu.

„Multireligioosne segateaduskond” loomulikult sihiks ei ole, jätkab Marschies. Taoline fakulteet oleks vastuolus Saksa religiooniõigusega. Soovimist vääriksid aga islami, juudi ja katoliku teoloogia eraldi üksused, mis saaksid üksteisega erineval moel koostööd teha.

Just selles tähenduses olevat evangeelse usuteaduskonna professoritekogu otsustanud hiljuti luua töörühma, mis „peab selgitama, millised koostöövormid siin tulevikus võimalikud on”. „Seega oleks väga soovitatav, kui senat leiaks raha ka katoliku ja juudi teoloogia jaoks ning kui katoliku kirik näitaks Berliinis üles suuremakt aktiivsust.”

 

Allikas: epd (www.ekd.de)

Soovitatud:

English