ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu liikmete statistika 2019

Dokumenti on kokku kogutud Luterliku Maailmaliidu liikmeskirikute liikmeskonna arvukuse 2019. aasta ülemaailmse statistilise uurimise tulemused.

Dokumendis on ülevaatlikud andmed luterluse levikust maailmajagude kaupa ning detailsed andmed liikmeskirikute liikmete arvu kohta üksikutes riikides.

Arvud edastavad LML liikmeskirikute, assotsieerunud kirikute, tunnustatud kirikute, koguduste ja kirikukogukondade liikmete arvu.

Statistika põhineb andmetel, mis on peamiselt laekunud 2020. aasta mai lõpus. Kõige värskemad andmed Euroopa kohta pärinevad 29. juulist 2020. aastal.

Link ingliskeelsele dokumendile The Lutheran World Federation –
2019 Membership Figures.

Allikas: LML

Soovitatud:

English