ISSN 2228-1975
Search

Ja mu Jumala kumeralt kämblalt (nr 139/ 8.8.2014)

Masingu sünnikoht
Foto: Thomas-Andreas Põder

20. sajandi Eesti teoloogia klassikud Elmar Salumaa ja Uku Masing kõnetavad ja inspireerivad jätkuvalt. Ka ajakirja Kirik & Teoloogia. Värske number ongi seotud Masingu 105. sünnipäevaga, mis saabub 11. augustil.

Spetsiaalselt sel puhul tutvustab Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe Uku Masingu nägemust algkristlusest. Ehkki esmapilgul võib näida, et Masingu jaoks on tegemist pigem perifeerse teemaga, nendib Lahe vastupidist. Paigutades Masingu mõttekäike avaramale algkristluse uurimise horisondile, leiab Lahe need olevat innustavad, inspireerivad, aga samal ajal ka rahutukstegevad. Masingu tekstide lugemine ärgitab muuhulgas küsima, mis on kristluse tuum? Miks juhtus nii, et lunastusõpetusest sai uus käsuõpetus? Miks kristlus muutub ja milliseks ta võib muutuda tulevikus?

Uku Masingu tähendus Eesti vaimuelus on mõõtmatu, ta on piirideülene, ta on andnud impulsse teoloogiale ja usundiloole, aga ka filosoofiale, kirjandusele, teatrikunstile jne. Mitu põlvkonda meie haritlasi on kasvanud üles Masingu mõjuväljas. Seetõttu on eriline rõõm avaldada koostöös Uku Masingu Kolleegiumiga esmakordselt kimp Tartu Ülikooli usuteaduskonna noore õppejõu ja poeedi luuleridu aastatest 1935-1936. Ja mu Jumala kumeralt kämblalt / otsekui hõbedast taotud vene / tõusevad noorkuu säravad sarved.

Värske jutlus pärineb EELK Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja Mikk Leedjärve sulest. Omamoodi kontrastina läheneb ta Heebrea kirja katkendile kartmisele ja sõnakuulamisele kutsumise võtmes.

 

Tänases numbris:

Jaan Lahe, Uku Masingu nägemus algkristlusest.

Uku Masing, Valik avaldamata luuletusi.

Mikk Leedjärv, Kartkem ja kuulakem sõna! (Hb 4:1-2, 9-13).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English