Arhiiv

Üheskoos lootuses (nr 257/ 11.11.2016)

Foto: Anu Põldsam

Foto: Anu Põldsam

 

Samm lähemale, et näeksime täpsemalt. Kas ja kuidas me väärtustame kogukondlikku ja koguduslikku elu Eesti maapiirkondades? Kas oskame näha võimalusi, mis on seotud  inimeste ja ristiinimeste eluga „väikestes kohtades“, „väikestes kogudustes“ herunterladen? Kuidas elada kirikuna niisugustes tingimustes? Samm tagasi, et näeksime laiemalt. Millised me oleme? Milline on meie aja inimene ja ühiskond? Samm kõrgemale, et näeksime sügavamale – mitte üksnes inimese võimet ja võimetust, vaid seda Jumala võimalikkuse valguses. Selle valguses, mis on võimalik lootuse Jumalale.

Läinud suvel Võru praostkonnas toimunud EELK Misjonipäevade üheks peaürituseks oli misjonikonverents Võrus herunterladen. Artiklina avaldame EELK kirikuvalitsuse liikme, misjoni ning kirikliku laste- ja noorsootöö eest vastutava Tauno Toompuu põhjaliku ettekande „Väikese (maa)koguduse suured (arengu)võimalused“. Ettekanne osutab mõningate sisseharjunud mõttemudelite probleemidele ning keskendub konkreetsetele võimalustele koguduseelu mõtestamiseks ja kujundamiseks maapiirkondades favicon einer webseite herunterladen. Toompuu küsib, mille alusel ikkagi koguduse suurust või väiksust hinnata, rõhutades vajadust arvestada seejuures kogukonda, kus kogudus tegutseb: „[M]õni arvuliselt väike kogudus [võib] olla kohalikus kogukonnas väga suur, sest ta omab suurt mõju.“ Praktilisema suunitlusega pikemat osa liigendavad märksõnad „muutus“, „välimus“, „vaimuliku roll“, „liikmeskond“, „majandus“.

Lavastaja ja näitleja Jaan Tooming kirjeldab arvamusloos „Kus on ahnuse juur?“ värvikalt meie aja inimest ja ühiskonda, mida näeb toitumas ahnuse juurest skype herunterladen macbook air. „Meie ühiskond on ahvatluste, kiusatuste ühiskond. Toodetakse ülemäära ja tarbitakse ülemäära, sest ahnuse juur on inimeses.“ Ajastudiagnostilise etüüdi suunitluses ja laadis järgib Tooming rõhutatud taotluslikkusega mõningaid oma õpetaja Uku Masingu mõttekäike ja -kujundeid.

Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige isa Orenti süveneb selle nädala mõtiskluses sügavale Johannese evangeeliumi sõnadesse „Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama“ (Jh 4:24) Download anno 1701 full version for free. Võtmeküsimuseks on, mida tähendab Jumala kummardamine vaimus ja tões? Isa Orenti „alustab lihtsast, teeb asja lihtsaks“, sõnastades küsimuse ümber nii: „Jumal on Vaim ja Jumal on Tõde. Seega peab Jumalat kummardama Jumalas. Mida see tähendab?“ Mõtiskluse tihe ja ootamatuid apofaatilisi samme kätkev vaimuliikumine osutab kristliku vaimsuse ja elu olemusele, tipnedes kiituselauluga Pühale Vaimule accordion notes.

Läinud nädalal avaldasime ühisavalduse, mille paavst Franciscus ja Luterliku Maailmaliidu president piiskop Munib Younan allkirjastasid 31. oktoobril 2016 Lundis. Teise olulise dokumendina allkirjastati reformatsiooni 500. aastapäeva ühise meenutamise raames Rooma-Katoliku Kiriku suurima humanitaarabiorganisatsiooni Caritas Internationalise ja Luterliku Maailmaliidu maailmateenistuse osakonna ühiste kavatsuste deklaratsioon „Üheskoos lootuses“ Free ego shooter. Ajakirja värskest numbrist saab lugeda eesti keeles ka seda avaldust.

 

Hüva lugemist!

 

Tänases numbris:

Tauno Toompuu, Väikese (maa)koguduse suured (arengu)võimalused.

Jaan Tooming, Kus on ahnuse juur Download santiano songs for free?

Orenti Kampus, “Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama” (Jh 4:24).

DOKUMENT: „Üheskoos lootuses“ videos iphone app. Caritas Internationalise ja Luterliku Maailmaliidu maailmateenistuse osakonna ühiste kavatsuste deklaratsioon.

 

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele migros storybox disney herunterladen.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2015. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English