ISSN 2228-1975
Search

Teavitus ametist taandumisest aastal 2021: Luterliku Maailmaliidu peasekretäri avaldus

Peasekretär õp dr Martin Junge (foto: LWF)

Ma teavitasin täna ametlikult Luterliku Maailmaliidu (LML) presidenti, et 31. oktoobril 2021 astun ma tagasi Luterliku Maailmaliidu peasekretäri ametist. Tol päeval täitub mul ametis üksteist aastat.

Minu üldise kirikus teenimise kutsumuse raames on praeguseks peaaegu kümme aastat väldanud teenimine LML-i peasekretärina olnud hämmastavalt rikastavaks ja inspireerivaks kogemuseks. Ma olen tänulik kohtumiste eest kirikutega üle kogu maailma, LML-i nõukogu usalduse ja toetuse eest, ning Luterliku Maailmaliidu olulise terviktunnistuse eest, mida iseloomustab kirglikkus kiriku ja maailma suhtes. See on minu jaoks jätkuv au ja eesõigus anda oma panus LML-i teele.

Minu otsus on palvemeelse kaalutlemise tulemus. Selle sihiks on Luterliku Maailmaliidu – kirikute osaduse – institutsiooniline heaolu.

Ma olen sügavalt veendunud, et juhtkonna regulaarne vahetumine on iga organisatsiooni jaoks väga suur väärtus. See toetab uuenemist, elavdab visiooni ja annab organisatsioonidele uue hoo. See on tõsi ka ühenduses Luterliku Maailmaliiduga. Praegu on käes hetk teha ruumi. Minu ametiaeg oli kavandatud lõppema aasta peale 2023 täiskogu. Juhtimismuutus aastal 2021 võimaldab hästi-ajastatud ülemineku ning loob aluse LML-i tunnistuse jõuliseks jätkamiseks peale kolmeteistkümnendat täiskogu. See laseb tulevasel peasekretäril valmistuda täiskoguks, töötada koos värskelt valitud nõukoguga uue strateegia kujundamise kallal ja juhtida LML tulevikku, millesse Jumal on osadust kutsumuas.

Minu teadaanne toimub COVID-19 pandeemiast tulenevate oluliste proovikivide ajal. Ma kinnitan oma jätkuvat vastutust ja pühendumist ametis jäänud ajaks, olla juhtijaks ja suunajaks ning teha otsuseid, mis on vajalikud, et reageerida ja tulla toime uute ülesannetega, mille ees seisavad LML-i liikmeskirikud ja LML – kirikute osadus.

Selleks toetun ma jätkuvalt Jumala armule, mis vabastab meid elama ja töötama üheskoos õiglase, rahumeelse ja lepitatud maailma nimel.

Genf, 20. mai 2020
Õp dr Martin Junge


Vt avalduse originaali siit.

Õp dr Martin Junge on esimene ladinaameeriklane peasekretäri ametis. Valimised toimusid Luterliku Maailmaliidu nõukogus 2009. aasta istungil ja Junge astus ametisse 1. novembril 2010. LML-i nõukogu valis ta ametisse teiseks perioodiks 2017–2024.

Vt ka

Martin Junge valiti teiseks ametiajaks Luterliku Maailmaliidu peasekretäriks, K&T nr 238/ 1.7.2016.

Martin Junge – Luterliku Maailmaliidu peasekretär, K&T nr 111/ 24.1.2014.

Martin Junge kirjutised K&T-s.

Soovitatud:

English