ISSN 2228-1975
Search

Õpetaja Martin Junge – Luterliku Maailmaliidu peasekretär

[Evangeelne Luterlik Kirik Tšiilis]

Õp Martin Junge on Luterliku Maailmaliidu (LML) esimene Ladina-Ameerika päritolu peasekretär. LML-i nõukogu valis ta peasekretäriks 26. oktoobril 2009 Šveitsis Genfi lähedal Chavannes-de-Bogis’s toimunud koosolekul ning ta asus ametisse 1. novembril 2010.

Junge sündis 1961. aastal Tšiilis ning omandas põhi- ja keskhariduse Concepciónis. Pärast leeritamist, sõjalise diktatuuri esimestel aastatel tundis õp Junge kutsumust vaimulikutööks. Selle otsuse tegemisel mängis olulist rolli luterlaste vaimne pühendumus, mille tunnistajaks ta diktatuuri ajal oli, samuti tema enda aktiivne osalemine Concepcióni luterliku koguduse elus, kus ta töötas ka organistina.

Aastatel 1980–1986 õppis Junge evangeelset teoloogiat Saksamaal Göttingeni Ülikoolis. 1987. aastal pöördus ta tagasi Tšiilisse, et läbida seal praktikaaeg, ning 1989. aastal ordineeriti ta õpetajaks. Tema teise teoloogiaeksami väitekiri kandis pealkirja „Luterlik arusaam pärispatust – katehheetilised väljakutsed Ladina-Ameerika kontekstis“.

Pärast ordinatsiooni teenis Junge aastatel 1989–1994 ja 1994–2000 õpetajana Santiagos kaht väga erineva sotsiaalse ja kultuurilise taustaga kogudust.

Vaimulike konverents 2014 Roostal 045
Õp Martin Junge EELK vaimulike konverentsil vestlemas assessor Tiit Salumäega. Foto: Liina Raudvassar.

LML-iga puutus ta esimest korda kokku 1990. aastal, kui Evangeelne Luterlik Kirik Tšiilis (ELKT) lähetas ta stjuuardina Brasiiliasse Curitibasse LML-i kaheksandale assambleele. Ta osales aktiivselt piirkondlikel kirikujuhtkonna konverentsidel ning oli ELKT delegaat üheksandal assambleel Hiinas Hongkongis.

1996. aastal valiti Junge ELKT presidendiks. Üheks tema olulisemaks saavutuseks kiriku presidendina oli ELKT stabiliseerimine pärast tõsist kriisi juhtkonnas, seda iseäranis just kümne aasta arengukava „Kümme aastat kasvamiseks“ koostamise ja kasutuselevõtmise ajal 1999. aastal. Ta osales kohalikul tasandil ka oikumeenilistes dialoogides, mille tulemusel kirjutasid rooma-katoliku kirik, süüria õigeusu kirik, anglikaani kirik, evangeelne luterlik kirik, reformeeritud kirikud, metodisti kirik ja mitmed nelipühi kirikud 1999. aastal alla dokumendile „Ristimise vastastikune tunnustamine“.

Junge juhtimisel mängis ELKT 1999. aastal olulist rolli seaduse vastuvõtmisel, mis andis usulistele organisatsioonidele Tšiilis võrdse õigusliku staatuse. Ta aitas korraldada Santiago rooma-katoliku katedraalis toimuvat iga-aastast uskudevahelist Te Deum’i jumalateenistust, millega tähistatakse Tšiili rahvuspüha ning millest võtavad osa nii kristlased, juudid kui moslemid. Tema aktiivse osalemisega kodanikuühiskonna komitees saavutati oluline sümboolne võit, kui sõjalise režiimi endine kinnipidamis- ja piinamiskeskus muudeti „Rahu pargiks“ (Parque por la Paz).

Aastal 2000 nimetati õp Junge LML-i Misjoni- ja arenguosakonna Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna sekretäriks. Töötades üheksa aastat piirkonna sekretärina, tugevdas ta oluliselt regionaalseid protsesse ja LML-i liikmeskirikute suhteid Ladina-Ameerikas ning töötas välja kavandi piirkonna edasiste protsesside planeerimiseks. Junge tõstatas ka sellised olulised teemad nagu neoliberaalne globaliseerumine ja ebaseaduslik välisvõlg. Tema kaasabil anti 2008. aastal välja murrangulise tähendusega teos „Mitte ainult arvud – uurides välisvõlgade seaduslikkust“ (Not Just Numbers – Examining the Legitimacy of Foreign Debts/ LWF Documentation 53), mida esitleti 2008. aasta oktoobris Norras Oslos toimunud rahvusvahelisel ebaseadusliku võla sümpoosionil.

Junge konstruktiivset rolli nõuandjana vahendamisprotsessides ja institutsioonide tugevdamisel on tunnustanud kirikud ja asutused mitte ainult Ladina-Ameerikas, vaid ka teistes LML-i piirkondades.

Õp Junge on täiendanud end Šveitsis Fribourg’i Ülikooli juhtimisinstituudis mittetulunduslike organisatsioonide juhtimise alal.

Martin Junge on abielus Marietta Ruhlandiga, peres kasvab kaks last.

 

Koostaja: LML kommunikatsioonibüroo (http://www.lutheranworld.org/)

Soovitatud:

English