Arhiiv

Jumal üle Jumala, ja inimene üle oma väikluse (nr 345/ 20.7.2018)

Foto: Karin Kallas

Ei ole võimalik siit maailmast välja astuda, astuda kuhugi paremasse kohta, mis kannab endas vähem vaimset ja füüsilist reostust. Meil on hea tahtmise korral ehk võimalik välja astuda institutsioonidest, millega oleme end sidunud – otsustada, et lakkan olemast ühiskonnaliige, kirikuliige, perekonnaliige Create movies for free. Saab põgeneda ja end isoleerida muust maailmast, ja tuleb tunnistada, et vahel on see mõte vastupandamatult ahvatlev. Kuid jõudes pärale oma üksindusse, kus kõik tuntavad kammitsad on läbi lõigatud ja suhted peatatud, leiab inimene end endiselt kinni seotuna. Ta on seotud oma mõtete, kujutluste, arusaamade ja oskuste külge. Kust leida vabastust?

Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Orenti Kampus kirjutab arvamusloos feminismi patriarhaalsusest download times new roman. Feminism, see patriarhaalse süsteemi mäslev ja kohati päris edukas võsu, otsib vabastust naistele, andes neile jõu ja hääle patriarhaalses ühiskonnas. Ent mis jääb siin võitlejate ja vastaste võitluskeeristes märkamatuks? Inimene jääb märkamatuks. Kes vabastab inimese? Inimene ei suuda end vabaks võidelda ebainimlikkusest ja ebaloomulikkusest bunkr kostenlos downloaden. Jeesus kuulutas, et Taevariik on lähedal. See kuulutus võib inimesel aidata saada jagu tema väiklusest ja kõigist selle ilmingutest.

Ent oled Sa kindel? Kas Sa oled ikka päris kindel, et Taevariik on lähedal? Või et Jeesus seda kuulutas? Oled Sa kindel, et see kuulutus on suunatud ka Sinule? EELK Harju-Madise Püha Mattiase koguduse õpetaja Joel Siim kirjutab jutluses lihtsast küsimusest „Oled Sa kindel?“, millel on jõud panna inimest kahtlema ka kõige ilmselgemates tõdedes download fussball manager 2019. Lõputute alternatiivsete arvamuste ja „tõdede“ maailmas on inimese selgrootus suureks ohuks, sest näib, et teda saab panna kahtlema isegi oma täiemõistuslikkuses ja ratsionaalsuses vaid ühe lihtsa küsimusega. Kristlane saab leida kindluse selles, mida ta on õppinud ja usaldanud – Jeesuses Kristuses. Ent kui küsitakse „Kas Sa oled kindel, et Jeesus on Kristus?“ lidl rc truck app? Kas oled valmis vastama „Jah!“? Või nõuab see pikemat järelemõtlemist? Või lased Sa Jumalal enda kaudu kõnelda ning vastad siira usuga?

Ka ühenduses Jumalaga on inimesel raskusi. Inimese püüd Jumalat aruga analüüsida ja paremaks mõistmiseks konkreetsesse vormi valada teeb Jumalast ebajumala, pisukese usu objekti, kellega on lihtne häid suhteid hoida musik downloaden share online. Usuteaduse Instituudi magistrant Volli Nugis jätkab artiklit Søren Kierkegaardi ja Paul Tillichi usu mõistmisest, milles ta jõuab just eelnevalt nimetatud probleemini. Kui proovida vabastada Jumal inimese kammitsatest, lasta Jumalal olla Jumal, saab ta kõneleda inimese kaudu ja inimene võib elada temas. Selles kohtumises, selles silmapilgus saab Jumal olla tema ise ning inimene ületab oma väikluse, kahtlused ja võitlused enda ja teiste omasugustega schriftarten kostenlos downloaden. Ta on vabastatud iseenda ohjadest eluks Jumalaga.

Põnevat lugemist!

 

Tänases numbris:

Volli Nugis, Usk üle usu. Usu mõiste Søren Kierkegaardi ja Paul Tillichi tekstides (2. osa).

Orenti Kampus, Feminism on patriarhaalne ubuntu deutsch herunterladen.

Joel Siim, Kas sa oled kindel? Jutlus apostlite pühapäeval (2Tm 3:14–17).

Luterliku Maailmaliidu peasekretär Junge õnnitleb Etioopia ja Eritrea rahulepingu puhul download cad program for free german.

Evangeelne Kirik Saksamaal avaldas teemavihiku „Kirikupühad kui kultuuripärand“.

 

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele download play store for free.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English