ISSN 2228-1975
Search

Evangeelne Kirik Saksamaal avaldas teemavihiku „Kirikupühad kui kultuuripärand“

Plakat „Peatused kirikuaastas“, allikas: EKD

Evangeelne Kirik Saksamaal (EKD) avaldas teemavihiku „Kirikupühad kui kultuuripärand“, mis sisaldab üle 50 artikli, loo ja mõtiskluse kiriklike pühade ning nendega seotud tavade ja traditsioonide kohta. Pea 100-leheküljeline väljaanne on mõeldud kõigile huvilistele nii kirikus kui ühiskonnas laiemalt ning on seotud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt välja kuulutatud „Euroopa kultuuripärandi aastaga 2018“ (European Cultural Heritage Year 2018).

Kogumiku eessõnas kirjutab piiskop ja EKD nõukogu eesistuja Heinrich Bedford-Strohm:

„Kiriklikud pühad kuuluvad kristluse fundamentaalse panuse hulka meie ühiskonna kultuuri. Tänu oma inimlikkust edendavale funktsioonile on nad võimalus muutuvale ühiskonnale ja teenivad ühiskonda tervikuna. Nad ei ole jäänuk möödunud ajast.

Kiriklikud pühad annavad ajatajule rütmi ja võimaldavad reeglipärast vabaduseruumi. Nõnda aitavad nad tekitada vajalikku distantsi argipäevast.

Nad pakuvad ruumi, kus võime teadvustada tähtsaid ja otsustavaid küsimusi: Kes ma olen? Kuhu ma lähen? Millisest jõuallikast ma elan? Mille nimel tasub elada? Ka pakuvad nad ruumi eriliste, pidulikult raamistatud kohtumiste jaoks teistega.

Ühiskondlikel muutustel on aga omakorda mõju ka paljude kristlaste suhtumisele kirikupühadesse. Põhimõttelise seotuse kõrval võib täheldada vähenevat teadlikkust nende tähtpäevade religioosse ja kultuurilise tähenduse osas. Paljud on kimbatuses ega tea, kuidas nad peaksid neid päevi tähistama ja kujundama.

EKD teemavihik „Kirikupühad kui kultuuripärand“ keskendub seetõttu erinevates kaastöödes üksikutele pühadeaegadele kirikuaastas, pakub teoloogilisi ja ajaloolisi arutelusid, lugusid pühadega seotud tavadest ja traditsioonidest ning infot üksikute pühade kohta. Vanade traditsioonide taasavastamine on seotud ärgitustega tänase praktika jaoks“.

Allikas: EKD

Soovitatud:

English